Follow
Necmettin Ayan
Necmettin Ayan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Verified email at ybu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Haçlı Seferleri'nde Kıbrıs' ın Rolü (1191-1310)
N Ayan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
62014
Tarihsel Süreç İçinde Selçuklular Devrinde Halep Kalesi
N Ayan, F Özen
TURKISH STUDIES - International Periodical for the Languages, Literature and …, 2017
32017
Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu (5-7 Ekim 2017)
F Erkoçoğlu, N Ayan
https://www.cubuk.bel.tr/yedek/belediye_yayinlari/18_34980.pdf, 2019
2019
Neslishah: The Last Ottoman Princess
N Ayan
Insight Turkey 20 (3), 312-314, 2018
2018
XIII. Asır Kuzey Afrikası'nda Haçlı-Türk Mücadeleleri
N Ayan
Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka'ya …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5