Follow
Edibe Pirinçci
Edibe Pirinçci
Unknown affiliation
Verified email at firat.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Prevalence and risk factors of overweight and obesity among urban school children in Elazig city, Eastern Turkey, 2007
E Pirinçci, B Durmuş, C Gündoğdu, Y Açik
Annals of human biology 37 (1), 44-56, 2010
962010
Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi davranişlari ve bu Davranişlarin akademik başari ile ilişkisi
R Erdem, E Pirinçci, E Dikmetaş
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (14), 167-177, 2005
952005
Knowledge, attitude and anxiety of medical students about the current COVID-19 outbreak in Turkey
B Yakar, TÖ Kaygusuz, E Pirinçci, E Önalan, YH Ertekin
Family Practice and Palliative Care 5 (2), 36-44, 2020
862020
Factors affecting health-promoting behaviours in academic staff.
E Pirincci, S Rahman, AB Durmuș, R Erdem
692008
0-24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları.
D Kaya, E Pirinçci
TAF Preventive Medicine Bulletin 8 (6), 2009
642009
Bir üniversite hastanesinde doğum yapan kadınların doğum öncesi bakım alma durumu ve etkileyen faktörler
E Pirinçci, A Polat, A Köroğlu, S Kumru
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010
582010
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na poliklinik ya da klinik hizmeti almak için başvuran hastaların sunulan hizmetten memnuniyet düzeyleri
T Demir, Y Açık, MK Kaya, SE Deveci, E Pirinççi, B Yıldırım, F Oğuzöncül, ...
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 23 (3), 119-124, 2009
422009
Sağlık Hizmetleirnde Kullanım ve Kullanımı Etileyen Faktörler
R Erdem, E Pirinçci
Journal of Experimental and Clinical Medicine 20 (1), 2010
412010
Evaluation of Dental Anxiety and Fear in Patients who Admitted to the Faculty of Dentistry: Which Patients are More Risky in terms of Dental Anxiety.
B Yakar, TÖ Kaygusuz, E PİRİNÇCİ
Ethiopian Journal of Health Sciences 29 (6), 2019
372019
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanım Durumları.
E Pirinçci, T Bozan
Firat Tip Dergisi 21 (3), 2016
372016
Turkish health professional's attitude toward euthanasia
G Karadeni̇z, E Yanikkerem, E Pi̇ri̇nçci̇, R Erdem, A Esen, ...
Omega-Journal of Death and Dying 57 (1), 93-112, 2008
352008
Bir üniversite hastanesi polikliniğine başvuran hastaların sağlık okuryazarlığı düzeyleri ve etkileyen faktörler
B Yakar, M Gömleksiz, E Pirinççi
Eurasian Journal of Family Medicine 8 (1), 27-35, 2019
342019
Beslenme ve Kanser.
BA Çevik, E Pirinçci
Firat Tip Dergisi 22 (1), 2017
302017
Tıp fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili faktörler
M Gömleksiz, B Yakar, E Pirinçci
Dicle Tıp Dergisi 47 (2), 347-358, 2020
292020
Üniversite öğrencilerinin sigara içme durumu ve öfke ile ilişkisi
AB Durmuş, E Pirinçci
Journal of Turgut Ozal Medical Center 16 (2), 83-88, 2009
29*2009
Elazığ il merkezinde yaşayan gebelerde anemi prevalansı
E Pirinçci, Y Açık, M Bostancı, S Eren, H Beritanlı
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3, 449-54, 2001
282001
Investigation of the effect of written and visual information on anxiety measured before magnetic resonance imaging: which method is most effective?
B Yakar, E Pirinçci
Medicina 56 (3), 136, 2020
192020
Bel ağrısında tamamlayıcı ve alternatif tedavi
E Yaraşır, E Pirinçci, SE Deveci
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 27 (1), 93-108, 2018
192018
Determining the frequency of serious adverse reactions of inactive SARS-COV-2 vaccine
F Kaya, E Pirincci
Work 69 (3), 735-739, 2021
182021
Fırat Üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin alkol kullanma alışkanlıkları
E Pirinçci, R Erdem
Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 36 (4), 71-76, 2004
182004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20