Takip et
Burhan Akpınar
Burhan Akpınar
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmenin, öğrencinin ve velinin rolü
B Akpınar
Eğitime Bakış 16 (1), 16-20, 2010
2012010
BİLİŞ VE ÜSTBİLİŞ (METABİLİŞ) KAVRAMLARININ ZİHİN FELSEFESİ AÇISINDAN ANALİZİ.
B Akpunar
Electronic Turkish Studies 6 (4), 2011
1842011
Eğitimde değişim ve öğretmenlerin değişim algıları
B Akpınar, K Aydın
Eğitim ve Bilim 32 (144), 71-80, 2010
1822010
Eğitim programları ve öğretim
B Akpınar
Ankara: Data Yayınları, 2011
1252011
Eğitimde program geliştirme
B Akpınar
Ankara: Data Yayınları, 2013
1012013
ÖĞRENEN MERKEZLİ YENİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE YANSIMALARI
B Akpınar, B Gezer
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-12, 2010
922010
Web tabanlı öğretimin öğrenenlerin üstbiliş farkındalık düzeyine etkisi/the effect of web based instruction on the metacognition awareness levels of learners
M Baltacı, B Akpınar
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 319-333, 2011
912011
İlköğretim 1–5. sınıflar Türkçe öğretim programları görsel okuma ve sunu öğrenme alanının değerlendirilmesi
B Akpınar
Eğitim ve Bilim 34 (154), 2010
842010
İlköğretim Türkçe dersi ilkokuma-yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle ve bitişik-eğik yazı yöntemlerinin değerlendirilmesi
M Turan, B Akpınar
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (1), 121-138, 2008
832008
TÜRKİYE VE BAZI ÜLKELERİN EĞİTİM REFORMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
B Akpınar, K Aydın
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 6 (1), 82-88, 2007
762007
Öğretmen adaylarının gözüyle sınıf öğretmenlerinin yeterlilikleri
B Akpınar, M Turan, H Tekataş
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6 (9), 2004
672004
İlköğretimde değer eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri: Nitel bir analiz
B Akpınar, F Özdaş
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2), 2013
662013
Eğitim sürecinde öğretmenlerde strese yol açan nedenlere yönelik öğretmen görüşleri
B Akpınar
Kastamonu Eğitim Dergisi 16 (2), 359-366, 2008
662008
Öğretmen Adaylarının Akademik Özyeterlikleri ve Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi/The Investigation of the Relationship Between the Academic Self-Efficacy and …
V DONMUŞ, B AKPUNAR, M EROĞLU
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (37), 2017
542017
Transformatif öğrenme kuramı: Dönüşerek ve değişerek öğrenme
B Akpınar
Anadolu Üniversitesi, 2010
542010
Çok duyulu (multi sensory) yabancı dil öğretimi
B Akpınar, K Aydın
Tübav Bilim Dergisi 2 (1), 2009
532009
Okul yönetiminde kadın yöneticilerin başarısı
M Boydak, B Akpınar
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 219-234, 2002
49*2002
EĞİTİMDE 4+ 4+ 4 SİSTEMİNİN (MODELİNİN) KARŞIT PROGRAM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
B Akpınar, A Dönder, B Yıldırım, O Karahan
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 36 …, 2014
472014
ÖĞRETMEN ADAYLARININ STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ
B Akpınar
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 229-241, 2013
462013
Lise öğretmenlerinin epistemolojik inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
S Akyildiz
442014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20