Sayım Yorgun
Sayım Yorgun
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Konaklama işletmelerinde çalışan sendika üyelerinin iş ve yaşam doyumunu belirlemeye yönelik bir alan araştırması
G Yılmaz, A Keser, S Yorgun
Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi 6 (1), 87-107, 2010
642010
Küreselleşme sürecinde türk sendikacılığında yeni yönelişler ve alternatif öneriler
S Yorgun
Çalışma ve Toplum 3 (6), 137-162, 2005
642005
Sömürü, koruma ve pozitif ayrımcılıktan çalışma hayatının egemen gücü olmaya doğru kadınlar: 21. yüzyıl ve pembeleşen çalışma hayatı
S Yorgun
Sosyoekonomi 11 (11), 2010
392010
Dirilişin eşiğinde sendikalar: yeni eğilimler yeni stratejiler
S Yorgun
Ekin Basım yayın, 2007
302007
Sosyal Politika Açısından 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu.
S Yorgun
Calisma ve Toplum 39 (4), 2013
282013
SİVİL TOPLUM DÜZENİNDE SENDİKALARIN GELECEĞİ
S Yorgun
Journal of Social Policy Conferences, 313-330, 2011
192011
Küreselleşme Sürecinde Sendikalar
S Yorgun
MESS Mercek 12, 1998
191998
TÜRKIYE’DE SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN GÜNCEL SORUNLARI VE ALTERNATİF ÖNERILER
S Yorgun
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 9 (2), 49-78, 2007
182007
Grevsiz Toplu Pazarlık Hakkı ve Aidat Bağımlılığı Kıskacında Memur Sendikaları
S Yorgun
Sosyal Siyaset Konferansları 60 (1), 145-168, 2011
172011
The relationships of job and life satisfaction with intention to leave among unionized hotel employees in Turkey
S Yorgun, G YILMAZ, A Keser
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 11 (2), 55-68, 2009
142009
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nde tez konuları ve paradigma değişiklikleri
S Yorgun
Çalışma ve Toplum 1, 45-60, 2009
122009
Küreselleşme Sürecinde Sendikalar ve Türkiye
S Yorgun
İstanbul: TOLEYİS Yayını, 1998
121998
Anayasa Mahkemesinin 6356 Sayılı Yasaya İlişkin Kararının Sendikal Özgürlükler Boyutuyla Değerlendirilmesi
S YORGUN
Çalışma ve toplum Dergisi, 2016
92016
Avrupa Birliği Sürecinde Endüstriyel Demokrasi
S Yorgun
Prof. Dr. Nusret EKİN’e Armağan, 635-644, 2000
82000
TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNDE ESNEK İSTİHDAM UYGULAMLARI VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN DÜZENLEMELER
S Yorgun
Turar Turizm & Araştırma Dergisi 2 (2), 41-56, 2013
62013
New trends in Turkish union movement in the global world
S Yorgun
Serbian Journal of Management 2 (2), 247-257, 2007
62007
Illegal Mobilization of Labour: The Effects of Illegal Migration and Unauthorized Foreign Workers on The Turkish Labour Market
S Yorgun, A Şenkal
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 55 (1), 191-220, 2005
62005
Sendikal Örgütlenme TUC Örgütlenme Akademisi: Başarı Kazanmanın Yolları
S Yorgun
Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 2014
52014
Sosyal Siyaset Konferansları
S YORGUN, STDS Geleceği
İstanbul, 2007
52007
İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Uygulaması ve Arabulucuların Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma1
S PEKSAN, M DELEN, S YORGUN
Çalışma ve Toplum Dergisi, 1, 2020
42020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20