Sayım Yorgun
Sayım Yorgun
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Küreselleşme sürecinde türk sendikacılığında yeni yönelişler ve alternatif öneriler
S Yorgun
Çalışma ve Toplum 3 (6), 137-162, 2005
352005
Konaklama işletmelerinde çalışan sendika üyelerinin iş ve yaşam doyumunu belirlemeye yönelik bir alan araştırması
G YILMAZ, A Keser, S Yorgun
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 6 (1), 87-107, 2010
282010
Konaklama işletmelerinde çalışan sendika üyelerinin iş ve yaşam doyumunu belirlemeye yönelik bir alan araştırması
G YILMAZ, A Keser, S Yorgun
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 6 (1), 87-107, 2010
282010
Dirilişin eşiğinde sendikalar: yeni eğilimler yeni stratejiler
S Yorgun
Ekin Basım yayın, 2007
212007
Küreselleşme Sürecinde Sendikalar
S Yorgun
MESS Mercek 12, 1998
151998
Sosyal Politika Açısından 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu.
S Yorgun
Calisma ve Toplum 39 (4), 2013
132013
The relationships of job and life satisfaction with intention to leave among unionized hotel employees in Turkey
S Yorgun, G YILMAZ, A Keser
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 11 (2), 55-68, 2009
122009
Sömürü, Koruma ve Pozitif Ayrımcıl; ıktan Çalışma Hayatının Egemen Gücü Olmaya Doğru Kadınlar: 21. Yüzyıl ve Pembeleşen Çalışma Hayatı
S Yrogun
Sosyoekonomi 11 (1), 2010
112010
Grevsiz Toplu Pazarlık Hakkı ve Aidat Bağımlılığı Kıskacında Memur Sendikaları
S Yorgun
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 60, 145-168, 2011
102011
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nde Tez Konuları ve Paradigma Değişiklikleri
S Yorgun
Çalışma ve Toplum 20 (1), 45-60, 2009
82009
SİVİL TOPLUM DÜZENİNDE SENDİKALARIN GELECEĞİ
S Yorgun
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 313-330, 2011
72011
Anayasa Mahkemesinin 6356 Sayılı Yasaya İlişkin Kararının Sendikal Özgürlükler Boyutuyla Değerlendirilmesi
S YORGUN
Çalışma ve toplum Dergisi, 2016
62016
New trends in Turkish union movement in the global world
S Yorgun
Serbian Journal of Management 2 (2), 247-257, 2007
62007
Illegal Mobilization of Labour: The Effects of Illegal Migration and Unauthorized Foreign Workers on The Turkish Labour Market
S Yorgun, A Şenkal
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Toker Dereli’ye Armağan …, 2005
52005
Küreselleşme Sürecinde Sendikalar ve Türkiye
S Yorgun
İstanbul: TOLEYİS Yayını, 1998
51998
TÜRKIYE’DE SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN GÜNCEL SORUNLARI VE ALTERNATİF ÖNERILER
S Yorgun
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 9 (2), 49-78, 2007
42007
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanun Tasarı Taslaklarına İlişkin Görüş ve Öneriler
S Yorgun
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 12 (2), 7-24, 2010
22010
5510 Sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı ve Çatırdayan Norm ve Standart Birliği.
S Yorgun
TISK Academy/TISK Akademi 2 (4), 2007
22007
Türkiye’de Sosyal Diyalog ve Çalışma Barışı
S YORGUN
İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri …, 1992
21992
6. Influence of economic and political changes on industrial relations between Turkey and Azerbaijan
S Yorgun
Comparative Capitalism and the Transitional Periphery: Firm Centred …, 2018
12018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20