Sayım Yorgun
Sayım Yorgun
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Konaklama işletmelerinde çalışan sendika üyelerinin iş ve yaşam doyumunu belirlemeye yönelik bir alan araştırması
G YILMAZ, A Keser, S Yorgun
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 6 (1), 87-107, 2010
452010
Konaklama işletmelerinde çalışan sendika üyelerinin iş ve yaşam doyumunu belirlemeye yönelik bir alan araştırması
G YILMAZ, A Keser, S Yorgun
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 6 (1), 87-107, 2010
452010
Küreselleşme sürecinde türk sendikacılığında yeni yönelişler ve alternatif öneriler
S Yorgun
Çalışma ve Toplum 3 (6), 137-162, 2005
452005
Dirilişin eşiğinde sendikalar: yeni eğilimler yeni stratejiler
S Yorgun
Ekin Basım yayın, 2007
272007
Sosyal Politika Açısından 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu.
S Yorgun
Calisma ve Toplum 39 (4), 2013
262013
Sömürü, koruma ve pozitif ayrımcılıktan çalışma hayatının egemen gücü olmaya doğru kadınlar: 21. yüzyıl ve pembeleşen çalışma hayatı
S Yorgun
Sosyoekonomi 11 (11), 2010
242010
Küreselleşme Sürecinde Sendikalar
S Yorgun
MESS Mercek 12, 1998
171998
SİVİL TOPLUM DÜZENİNDE SENDİKALARIN GELECEĞİ
S Yorgun
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 313-330, 2011
132011
Grevsiz Toplu Pazarlık Hakkı ve Aidat Bağımlılığı Kıskacında Memur Sendikaları
S Yorgun
Sosyal Siyaset Konferansları 60 (1), 145-168, 2011
132011
The relationships of job and life satisfaction with intention to leave among unionized hotel employees in Turkey
S Yorgun, G YILMAZ, A Keser
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 11 (2), 55-68, 2009
132009
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nde tez konuları ve paradigma değişiklikleri
S Yorgun
Çalışma ve Toplum 1, 45-60, 2009
112009
TÜRKIYE’DE SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN GÜNCEL SORUNLARI VE ALTERNATİF ÖNERILER
S Yorgun
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 9 (2), 49-78, 2007
112007
Anayasa Mahkemesinin 6356 Sayılı Yasaya İlişkin Kararının Sendikal Özgürlükler Boyutuyla Değerlendirilmesi
S YORGUN
Çalışma ve toplum Dergisi, 2016
102016
Küreselleşme Sürecinde Sendikalar ve Türkiye
S Yorgun
İstanbul: TOLEYİS Yayını, 1998
101998
New trends in Turkish union movement in the global world
S Yorgun
Serbian Journal of Management 2 (2), 247-257, 2007
62007
Illegal Mobilization of Labour: The Effects of Illegal Migration and Unauthorized Foreign Workers on The Turkish Labour Market
S Yorgun, A Şenkal
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 55 (1), 191-220, 2005
62005
Avrupa Birliği Sürecinde Endüstriyel Demokrasi
S Yorgun
Prof. Dr. Nusret EKİN’e Armağan, 635-644, 2000
62000
Sosyal Siyaset Konferansları
S YORGUN, STDS Geleceği
İstanbul, 2007
42007
TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNDE ESNEK İSTİHDAM UYGULAMALARI VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN DÜZENLEMELER
S Yorgun
Turar Turizm ve Araştırma Dergisi 2 (2), 53-72, 0
3
İslam Ülkelerinde Sendikal Haklar ve Yaşanan Sorunlar.
S YORGUN
Calisma ve Toplum 62 (3), 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20