Takip et
Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN
Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN
agri.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cengiz Aytmatovun eserlerinin değerler eğitimi bağlamında incelenmesi ve ortaokul Türkçe ders kitapları için metin önerileri
N Şahin
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
312017
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
B KOÇAK, F ÇERMİK, S POLAT, N ŞAHİN
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 5 (1), 395-411, 2016
28*2016
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
N Şahin
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 13 (19), 393-423, 2019
272019
Ortaokul öğrencilerinin okuma tutumları ve okuma motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi
N ŞAHİN
Ana Dili Eğitimi Dergisi 7 (4), 914-940, 2019
192019
The Influence of the Augmented Reality Application on Students' Performances in Ottoman Turkish Readings
MF Özcan, Â Özkan, N Şahin
Universal Journal of Educational Research 5 (12B), 27-33, 2017
172017
The Effect of Creative Writing Exercises in Turkish Classes on Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis.
N SAHIN, F POLATCAN
International Online Journal of Educational Sciences 11 (2), 2019
162019
Effects of Augmented Reality in Teaching Old Turkish Language Mementoes on Student Achievement and Motivation
MFÖ Nurullah ŞAHİN
CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY 10 (2), 198-213, 2019
152019
The effect of secondary school students’ writing tendencies and self-efficacy on writing attitudes: A structural equation modeling
F Polatcan, N Şahin
Journal of Language and Linguistic Studies 15 (2), 739-753, 2019
122019
Türkçe Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Öğrencilerin Tutumları Üzerindeki Etkisinin Meta-Analiz İle İncelenmesi
N ŞAHİN
Ana Dili Eğitimi Dergisi 7 (1), 115-129, 2019
112019
Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma öz yeterlik algıları ile okuma motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi
N ŞAHİN
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2019
102019
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDEKİ METAFORLAR
N Şahin
ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM DERGİSİ 6 (1), 84-114, 2017
102017
The effect of digital story applications on students' academic achievement: A meta-analysis study
N ŞAHİN, İ ÇOBAN
African Educational Research Journal 8 (3), 62-75, 2020
82020
Çeşitli Değişkenler Açısından Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının İncelenmesi
N ŞAHİN
Turkish Studies Educational Science 14 (5), 2675-2691, 2019
5*2019
Dijital Hikâye Uygulamalarının Öğrencilerin Motivasyonları Üzerindeki Etkisinin Bazı Moderatör Değişkenler Açısından İncelenmesi: Meta Analiz Çalışması
N ŞAHİN
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 119-138, 2021
42021
Yazma Becerisi ve Eğitimi
N ŞAHİN
Yazma Eğitimi, 1 -35, 2020
42020
İletişim ve Etkili İletişim,
N ŞAHİN
Konuşma Eğitimi, 45-66, 2019
42019
Fazıl Ahmet Bahadır'ın tarih Türkçe konuşur adlı şiirinin metinlerarasılık bağlamında incelenmesi
N Şahin
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 3 (3), 185-195, 2014
42014
Karakter ve değerler eğitimi dersinin Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının değer eğitimine yönelik tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi
N ŞAHİN
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 63-78, 2019
32019
Dinleme Şekil ve Türleri
N ŞAHİN
Dinleme Eğitimi, 29-53, 2019
32019
Türk Dilinin Eski Yazılı Örneklerinin Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Metin Olarak Yer Alabilirliğinin İncelenmesi
A AKÇAY, N ŞAHİN
Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 1 (1), 53-64, 2015
32015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20