Follow
FİLİZ EKİM ÇEVİK
FİLİZ EKİM ÇEVİK
Unknown affiliation
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
SERMAYE AKIMI OYNAKLIĞI VE KREDİ BÜYÜMESİNDE YENİ PARA POLİTİKASININ ÖNEMİ.
F Çevik
Electronic Journal of Social Sciences 15 (57), 2016
132016
Assessment of microbiological quality of ready-to-eat foods in Istanbul, Turkey
V Öz, S Karadayi, H Çakan, B Karadayi, FE Çevik
Journal of Food Agriculture and Environment 12 (3-4), 56-60, 2014
122014
Bilimsel araştırma yöntemleri ve araştırma etiği
D Kırbaş, FE Çevik
Nobel Tıp Kitabevleri, 2017
82017
Investigation of human DNA profiles in house dust mites: Implications in forensic acarology
H Çakan, K Güven, FE Çevik, M Demirci, S Saribas
Romanian Journal of Legal Medicine 23 (3), 187-192, 2015
72015
Source Determination and Seasonal Distribution of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Urban Soil of the Megacity Istanbul
EB Balcioğlu, FE Çevik, A Aksu
Polycyclic Aromatic Compounds, 2019
42019
Forensic microbiological evaluation of the foods in school canteens (Okul kantinlerindeki yiyeceklerin adli mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi)
A Karademir, B Karadayi, H Cakan, V Oz, FE Cevik, S Karadayi
Medicine Science 3 (3), 1456-69, 2014
32014
Prepared Disappearing Ink and Deciphering of Documents
F Asicioglu, T Tekin, N Ozbek, FE Cevik, M Ozcan, LA Mohammed
Journal of forensic sciences 64 (6), 1898-1905, 2019
22019
Psikiyatrinin etkin biyolojik tedavisi olan elektrokonvülsif tedaviye tıp etiği ve hukuku açısından güncel bir bakış
YH BALCIOĞLU, FE Çevik, İ BALCIOĞLU
Adli Tıp Dergisi 30 (3), 243-249, 2016
22016
Electroconvulsive therapy in schizophrenia with coincidental choroidal fissure cyst: a case report
YH Balcioglu, TD Berkol, FE Cevik, F Oncu, G Ozgen
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 27, 90, 2017
12017
Identification From Contaminated Fecal and Urine Samples at the Crime Scene
EH Yükseloğlu, YB Orhanel, I Erkan, MÖ Kolusayın, FE Yediay, FE Çevik, ...
Turkish Journal of Forensic Medicine 28 (3), 234-244, 0
1
The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients.
FE Çevik, M Erkiran, H Çakan, F Öncü, I Balcioğlu
Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 20 (4), 2019
2019
İstanbul’un Kent Topraklarında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAHs) Birikimi ve Kökenleri Üzerine Bir Ön Araştırma
EB BALCIOĞLU, FE ÇEVİK, A Abdullah
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9 (1), 173-179, 2019
2019
Investigation of the microorganisms decaying blood evidences
M Ogdur, H Cakan, FE Cevik
Medicine Science 7 (1), 173-177, 2018
2018
SARIN AS A CHEMICAL WARFARE AGENT AND ITS’CULTURAL IMPACTS
FE Çevik, Z Türkmen, D Kirbaş
The Turkish Journal Of Occupational/Environmental Medicine and Safety 2 (1 …, 2017
2017
RELATIONSHIPS BETWEEN GENETIC POLYMORPHISM AND DRUG: FORENSIC PHARMACOGENETIC
FE Çevik, YH Balcıoğlu, Ş Karadayı, H Çakan
The Turkish Journal Of Occupational/Environmental Medicine and Safety 1 (1 (2)), 2015
2015
THREE CYPRIOT DOCTORS WHO HAVE JOINED TO 1st WORLD WAR; Dr. HAFIZ CEMAL, Dr. HUSEYIN ZEKAI (CENGIZ), Dr. MEHMET ALI ERGINEL
D Kirbaş, FE Çevik
Yeni tip tarihi arastirmalari= The new history of medicine studies, 135-140, 2014
2014
Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Bilirkişi Raporlarında yol, araç mekanik arızaları, iklim koşulları ve işaretleme eksikliği durumlarının trafik kazalarına etkenliğinin …
Ü Evren, H ASLIYÜKSEK, FE Çevik
Adli Tıp Dergisi 36 (1), 25-32, 0
Evaluation of the effects of road, vehicle mechanical failures, climate conditions, and lack of marking on traffic accidents according to the expert reports of the of the …
Ü Evren, H Aslıyüksek, FE Çevik
Turkish Journal of Forensic Medicine. Volume 36 (1), 25, 0
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MAKROEKONOMİK İSTİKRAR AÇISINDAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ÖNEMİ, SEYRİ (1990-2020) VE SALGININ BEKLENEN ETKİLERİ
F ÇEVİK
Doğuş Üniversitesi Dergisi 23 (1), 181-196, 0
SERMAYE AKIMI OYNAKLIĞI VE KREDİ BÜYÜMESİNDE YENİ PARA POLİTİKASININ ÖNEMİ THE NEW MONETARY POLİCY TO CONTAİN CREDİT EXPAND AND VOLALİTY OF CAPİTAL FLOW
F ÇEVİK
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (57), 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20