Follow
baki büyüksevindik
baki büyüksevindik
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul psikolojik danışmanlarının hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
M GÜVEN, S KILIÇ, Y HAYRAN, B BÜYÜKSEVİNDİK
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (4), 2016
112016
Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sanal manipulatifler yardımıyla toplama işlemi öğrenimi: Bir çoklu durum çalışması
M Öztürk, Y Akkan, B Büyüksevindik, A Kaplan
Eğitim ve Bilim 41 (188), 2016
62016
Tevazu ölçeği geliştirme çalışması
B Büyüksevindik, I Şerife
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (3), 1453-1485, 2019
52019
Psikolojik danışma ve rehberlik lisans programı 1. sınıf öğrencilerinin programa ilişkin beklentileri
A ASLAN, H KOÇ, B BÜYÜKSEVİNDİK
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (3), 2018
22018
Additional operation learning process to the mild intellectual disabilities students by means of virtual manipulatives: A multiple case study
M Öztürk, Y Akkan, B Buyuksevindik, A Kaplan
Egitim Ve Bilim-Education and Science 41 (188), 2016
22016
Validity and reliability of the Turkish version of the insomnia catastrophizing scale
F Kabadayi, O Mercan, S Yazici-Kabadayi, YE Elhatip, B Büyüksevindik
Sleep and biological rhythms 19 (4), 459-466, 2021
12021
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
M Güven, S KILIÇ, Y HAYRAN, B BÜYÜKSEVİNDİK
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (4), 2016
2016
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı 1. Sınıf Öğrencilerinin Programa İlişkin Beklentileri
A ASLAN, H KOÇ, B BÜYÜKSEVİNDİK
Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının pozitif eğilimler ile ilişkisi
B BÜYÜKSEVİNDİK, K ÖZTEMEL
Hassas Konusu Olan Bir Üniversite Öğrencisine Duygu Odaklı Yaklaşımın Kullanılması: Bir Örnek Vaka
B BÜYÜKSEVİNDİK, G YÜKSEL
Okul Psikolojik Danışmanlarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
B BÜYÜKSEVİNDİK, N SALMAN, A KAN
Travmatik Yaşantısı Olan Danışanla Bilişsel-Davranışçı Terapi: Bir Örnek Vaka
G YÜKSEL, B BÜYÜKSEVİNDİK
Üniversite Öğrencilerinin Tevazu Düzeyleri ile Affetme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
B BÜYÜKSEVİNDİK, Ş IŞIK
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13