Takip et
Erol Aydın (Prof. Dr., DVM)
Erol Aydın (Prof. Dr., DVM)
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kars ili sığır işletmelerinde barınakların mevcut durumu ve yetiştirici talepleri: I. Mevcut durum
M Tilki, M Sarı, E Aydın, S Işık, AR Aksoy
Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg 19 (1), 109-116, 2013
1002013
Türkiye’de canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı kararlarının sığır besicileri üzerine etkileri
E Aydın, MF Can, Y Aral, Y Cevger, E Sakarya
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 81 (2), 51-57, 2010
56*2010
Türkiye’de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi
E Aydın, Y Aral, MF Can, Y Cevger, E Sakarya, S İşbilir
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 82 (1), 3-13, 2011
51*2011
Kars ve Erzurum illeri entansif sığır besi işletmelerinin ekonomik analizi
E AYDIN, E SAKARYA
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 (6), 2012
46*2012
Consumer preferences and consumption situation of chicken meat in Ankara Province, Turkey
Y Aral, E Aydin, P Demir, AC Akin, Y Cevger, ÇYK KUYULULU, MS Arikan
Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 37 (5), 582-587, 2013
432013
Socio-economic importance of sheep breeding farms in Ardahan province
PA DEMİR, SA IŞIK, E AYDIN, K YAZICI, C AYVAZOĞLU
Van Veterinary Journal 26 (3), 141-146, 2015
41*2015
Determination of by-product economic values for slaughtered cattle and sheep.
MC Kale, Y Aral, E Aydın, Y Cevger, E Sakarya, SC Güloğlu
332011
Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin ekonomik önemi ve kaz ürünlerinin değerlendirme olanağı
Y Aral, E Aydın
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 78 (3), 31-38, 2007
32*2007
Kars ve Erzurum illeri sığır besi işletmelerinin ekonomik analizi
E Aydın
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011
31*2011
Ankara İli Evcil Hayvan Veteriner Kliniklerinin Yönetimsel ve Ekonomik Açıdan Değerlendirmesi
Y Aral, C Yavuz, P Demir, E Aydın
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 16, 503-508, 2010
30*2010
Bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin Samsun ekolojik koşullarında verim, verim unsurları ve kalite kriterlerinin belirlenmesi
E Aydın
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi …, 2012
262012
Estimation of the economic losses related to calf mortalities kars province, in turkey
PA DEMİR, E AYDIN, C AYVAZOĞLU
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 (3), 2019
202019
Süt sığırcılığı işletmelerinde fertilite bozukluklarından kaynaklanan finansal kayıpların hesaplanması
S Sarıözkan, Y Aral, H Murat, E Aydın, S Sarıözkan
182012
Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvansal üretimin genel değerlendirmesi ve çözüm önerileri
M Atasever, A Günlü, E Aydın, A Yıldız
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 8 (2), 174-191, 2013
152013
Kars ili sığır işletmelerinde barınakların mevcut durumu ve yetiştirici talepleri: II. Yetiştirici talepleri
M Tilki, E Aydın, M Sarı, AR Aksoy, K Önk
152013
Dünyada Sığır Eti Üretimi Tüketimi ve Ticareti ile Türkiye nin Canlı Hayvan ve Sığır Eti İthalatı
E Sakarya, E Aydın
Ankara Ticaret Borsası Borsavizyon Dergisi 94, 37-46, 2011
14*2011
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Kalkınmasında Güneydoğu Anadolu Projesi ve Hayvancılığın Önemi
E Sakarya, Y Aral, E Aydın
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 79 (2), 35-42, 2008
142008
Effects of different fattening systems on fattening performance and body measurements of Hemsin male lambs.
M Sarı, K Önk, E Aydın, M Tilki, T Tufan
132014
Hormon ve Antibiyotik Kullanımına İlişkin Çıkan Olumsuz Haberlerin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Kars İli Örneği)
P Demir, E AYDIN
Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 3 (1), 55-63, 2018
12*2018
YK and Arikan, MS 2013. Consumer preferences and consumption situation of chicken meat in Ankara Province, Turkey
Y Aral, E Aydin, P Demir, AC Akin, Y Cevger, Ç Kuyululu
Turk. J. Vet. Anim. Sci 37 (5), 582-587, 0
12
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20