Follow
Necdet Çağıl
Necdet Çağıl
Atatürk Üniversitesinde Tefsir Profesörü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Din dili ve mecaz: Kurʼan-ı kerim ve kitabi mukaddes açısından karşılaştırmalı bir inceleme
N Çağıl
İZ Yayıncılık, 2008
182008
Kur'an-ı Kerim ve Kitabı Mukaddes mukayesesine özgün bir yaklaşım
N Çağıl
Araştırma Yayınları, 2005
172005
Kutsal metinler ve müzik
N ÇAĞIL
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1-46, 2013
142013
Kur’an’ın Belâgat ve Fonetik Yapısı
N Çağıl, D Dili, İY Mecaz
Ankara: İlahiyat Yayınları, 2005
142005
Kitabı Mukaddes’ in Neyi Tahrif Edildi
N Çağıl
İstanbul: Beyan Yayınları, 2016
132016
Hakİkat-mecaz kutuplaşması BağlamınDa kur’an’Da temsİlî (sİmGesel) anlatım
N ÇAĞIL
İslâmî İlimler Dergisi, 93, 2013
132013
Kur’ân Belâgati ve Fonetiği Yönünden Kıraatler
N Çağıl
İlahiyat Yayınları, Ankara, 2005
92005
Kur’an Işığında Çevre Gerçeği ve Çevre Bilinci
N Çağıl
EKEV Akademi Dergisi, 12-36, 2008
72008
Kıraaat olgusu çerçevesinde Kur'an'ın belâgat ve fonetik yapısı
N Çağıl
İlâhiyât, 2005
72005
Kur’an Belağati ve Fonetiği Yönünden Kıraatler,(basılmamıĢ doktora tezi)
N Çağıl
Erzurum, 2002
62002
" Kur’an Kıraatinde Musiki: Ses Uyumu; Ezgilendirme/Tegannî ve Kıraatlerde Fonoloji/Ses-Anlam İlişkisi
N Çağıl
Uluslararası 2. Kıraat Sempozyumu, 327-361, 2015
52015
NİSÂ SÛRESİNDE KADININ BEŞERÎ, SOSYAL VE HUKUKÎ STATÜSÜ
N ÇAĞIL
BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1), 1-16, 2014
42014
BEDDUA OLGUSU BAĞLAMINDA ENBİYÂ 112’NİN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI ÜZERİNE
N ÇAĞIL
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 123-138, 2010
32010
“Tıbâk”[Tezat] Sanatı Bağlamında Kur’an’da Optimizm
N ÇAĞIL
İlahiyat Tetkikleri Dergisi 2 (48), 19-53, 2017
22017
Dinî ve İlmî Birikimin Divan Şiirindeki İzdüşümleri
N ÇAĞIL
İlahiyat Tetkikleri Dergisi 2 (50), 135-159, 2018
12018
Kur'an'da Yer Alan Başlıca Ziraî Temalar
N ÇAĞIL
Dini Araştırmalar 10 (30), 193-214, 0
1
KUR’AN NAZMINDA MÜŞAHEDE EDİLEN EŞSİZ MANTIK ÖRGÜSÜNE DAİR BİR ÖRNEKLENDİRME: BAZI KIYAS FORMLARININ KUR’AN’A UYGULANMASI
N ÇAĞIL
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1-46, 2014
2014
" Kur’ân Dili ve Retoriği" Adlı Kitap Üzerine
N Çağıl
Marife 4 (2), 81-107, 2004
2004
Bu Sayının Hakemleri
A HATİP, Ü Marmara, H KESKİN, Ü Cumhuriyet, N ÇAĞIL, Ü Atatürk, ...
KUR’AN’DA “ZAMAN” MERKEZLİ “İLTİFAT” SANATININ ONTOLOJİK VE KOZMİK YANSIMALARI
N ÇAĞIL
Kesit Akademi Dergisi, 1-17, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20