Hülya Kutu
Title
Cited by
Cited by
Year
Development and current status of science education research in Turkey
M Sozbilir, H Kutu
Essays in Education 24 (1), 3, 2008
1802008
Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of published papers
M Sozbilir, H Kutu, MD Yasar
Science Education Research and Practice in Europe, 341-374, 2012
1352012
Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeliyle 9. Sınıf Kimya Dersi “Hayatımızda Kimya” Ünitesinin Öğretimi
H Kutu
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri, 2011
122*2011
Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) Öğretim Yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları, I
M Sözbilir, S Sadi, H Kutu, A Yıldırım
Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 108, 2007
722007
Öğretim materyalleri motivasyon anketinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması
K Hülya, M SÖZBİLİR
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 5 (1 …, 2011
352011
Adaptation of instructional materials motivation survey to Turkish: A validity and reliability study
H Kutu, M Sözbilir
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics …, 2011
212011
Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu
M Sözbilir, H Kutu, D Yaşar, Mehmet
Türkiye’de Kimya Eğitimi 22, 175-204, 2013
14*2013
Teaching chemistry in our lives unit in the 9th grade chemistry course through context-based ARCS instructional model
H Kutu, M Sözbilir
Ondokuz Mayıs University Education Faculty Journal 3 (1), 29-62, 2011
132011
Attitudes of pre-service science teachers towards educational research and their science teaching efficacy beliefs in Turkey
N Ilhan, ZA Yilmaz, H Dede
Journal of Baltic Science Education 14 (2), 183-193, 2015
122015
Türk fen eğitimi araştırmalarında genel eğilimler: bir içerik analizi çalışması.
M Sözbilir, H Kutu, MD Yaşar, Ö Arpacık
9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010
102010
Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri
N İlhan, S Sadi Yılmaz, H Dede, M Sözbilir, A Yıldırım
Kimyada yaşam (bağlam) temelli öğretim uygulamaları, 213-246, 2015
92015
Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeli ile modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi
H Kutu
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
82011
Investigation of the Self-efficacy Beliefs of Pre-service Science Teachers in Terms of Following and Using the Innovations in the Field of Education
H Dede, ZA Yılmaz, İ Nail
Journal of Education and Training Studies 5 (2), 21-30, 2017
62017
Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi [Yayımlanmamış doktora tezi]
H Kutu
Atatürk Üniversitesi, 2011
62011
Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarında genel eğilimler.
M Sözbilir, H Kutu, MD Yaşar, Ö Arpacık
9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010
62010
Dünyada ve Türkiye’de Kimya Eğitimi Araştırmalarının Durumu
M Sözbilir, H Kutu, MD Yaşar
II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 2011
52011
Saf Madde, Karışımlar ve Karışımların Ayrılması Konularında Yaşam Temelli Başarı Testinin Geliştirilmesi
H Dede, İ keleş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (3), 797-825, 2020
32020
Development of chemistry education research (CER) in Turkey: A comparison of CER papers with international research
M Sozbilir, M Akilli, MD Yasar, D Hulya
Science Education Research and Practice in Asia, 289-317, 2016
32016
The usability of moodle learning management system as a web support tool in teaching chemistry
H Kutu, M Sözbilir
Erzincan UniversityJournal of Education Faculty 14 (2), 160-175, 2012
22012
Kimya öğretiminde web destek aracı olarak MOODLE öğretim yönetim sisteminin kullanılabilirliği
M SÖZBİLİR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 437-458, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20