Yaşar Tuncer Kavut, Ph.D.
Yaşar Tuncer Kavut, Ph.D.
Assoc. Prof., Ege University Faculty of Agriculture
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Sorgum (Sorghum sp.) Türlerinin Mısır (Zea mays L.) ile Verim ve Silaj Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma
H Geren, YT Kavut
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 46 (1), 9-16, 2009
41*2009
Akdeniz İklimi Koşullarında Yetiştirilen Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)'da Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkileri
H Geren, YT Kavut, GD Topçu, S Ekren, D İștİplİler
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (3), 297-305, 2014
26*2014
Karışım Oranı ve Hasat Zamanlarının Bazı Yıllık Baklagil Yembitkileri ile İtalyan Çimi Karışımlarının Kışlık Ara Ürün Performansına Etkileri
YT Kavut, H Geren, H Soya, R Avcıoğlu, B Kır
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (3), 279-288, 2014
15*2014
Bornova ekolojik koşullarında farklı sıra arası uzaklıkların kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)'da tane verimi ve bazı verim özellikleri üzerine etkisi
H GEREN, YT KAVUT, M ALTINBAŞ
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 52 (1), 69-78, 2015
132015
Effect of Different Plant Densities on the Yield and Some Silage Quality Characteristics of Giant King Grass (Pennisetum hybridum) Under Mediterranean Climatic Conditions
H. Geren and Yasar Tuncer Kavut
Turkish Journal of Field Crops 20 (1), 85-91, 2015
102015
Yield and Quality Performances of Various Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars in Different Soil Textures in a Mediterranean Environment
Yasar Tuncer Kavut and R. Avcioglu
Turkish Journal of Field Crops 20 (1), 65-71, 2015
92015
Ege Bölgesi Koşullarında Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silaj Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma
YT Kavut, H Soya
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 (3), 223-227, 2012
92012
Bazı yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin farklı lokasyonlardaki verim ve verim özellikleri üzerinde bir araştırma
YT KAVUT, AE ÇELEN, GD TOPÇU, KIR Behçet
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (1), 23-29, 2014
62014
Effects of Different Soil Textures on the Yield and Chemical Composition of Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars under Mediterranean Climate Conditions
H. Geren, B. Kir, G. Demiroglu and Yasar Tuncer Kavut
Asian Journal of Chemistry 21 (7), 5517-5522, 2009
62009
Adaptability of Newly Improved Creeping Bentgrass (Agrostis stolonifera L.) Genotypes in a Mediterranean Environment
Yaşar Tuncer Kavut, R. Avcioglu, G. Demiroglu, H. Geren and B. Kır
Turkish Journal of Field Crops 19 (1), 19-24, 2014
5*2014
Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar1
H GEREN, H GEREN, S Hikmet, R ÜNSAL, YT KAVUT, İ SEVİM, ...
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 (2), 195-200, 2012
52012
Sorgum Sudanotu ve Sorgum x Sudanotu Melezi
R AVCIOĞLU, H Geren, YT Kavut
Yem Bitkileri, Bugdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri. TC Tarım ve …, 2009
52009
Narbonne vetch (Vicia narbonensis L.)
R Avcıoğlu, YT Kavut, H Okkaoğlu
Forages-Legume Forages II. Publication of Turkish Ministry of Agricultural …, 2009
52009
Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde YetiştirilenBazı Yem Bezelyesi Pisum arvense L Çeşitlerinin Verim ve DiğerBazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
YT Kavut, ÇA Esen, Ç E., U A.
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25, 225-229, 2016
42016
Akdeniz İklim Koşullarında Filotu (Miscanthus x giganteus)'nun Verim ve Verim Özellikleri ile Silolanabilirliği Üzerinde Bir Ön Araştırma
H GEREN, YT KAVUT, R AVCIOĞLU
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48 (3), 203-209, 2011
42011
Farklı Ön Bitki ve Ekim Zamanı Uygulamalarının Silajlık Mısırın Zea mays L Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri
YT Kavut, H Geren
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2 (2), 163-170, 2015
32015
Effects of Previous Legume Crop Levels of Nitrogen and Sowing Date on Yield Components and Some Morphological Characteristics of Corn
Yasar Tuncer Kavut, H. Geren, R. Avcioglu and H. Soya
Legume Research 38 (3), 341-347, 2015
3*2015
An investigation on yield and some yield characteristics of different alfalfa genotypes grown in different locations.
YT Kavut, AE Celen, GD Topcu, B Kır
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (1), 23-29, 2014
32014
Effect of Different Plant Densities on the Fruit Yield and Some Related Parameters and Storage Losses of Fodder Watermelon Citrillus lanatus var citroides Fruits
YT Kavut, H Geren, A Simic
TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS 19 (2), 226-230, 2014
32014
Akdeniz İklim Koşullarında Farklı Toprak Yapılarının Mısırda (Zea mays L.) Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma
YT Kavut, H Soya
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (1), 41-47, 2014
3*2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20