Kemal Aka
Kemal Aka
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ
AKA Kemal, E ARICAN
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 11 (21), 163-184, 2019
22019
Bireylerin otomotiv alımında etkili olan faktörlerin istatistiksel yöntemlerle incelenmesi
K Aka
Marmara Üniversitesi, 2014
22014
The Effect of Basel Criterias on Banking Profitability in Turkey Analysis via Cointegration Method
Kemal Aka, Erişah Arıcan, Başak Yücememiş, L Çinko, G Işıl, U Alkan
International Journal of Business and Social Science 10 (10), 72-83, 2019
12019
Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama
AKA Kemal
12019
THE EFFECT OF OIL PRICES ON ECONOMIC GROWTH, INFLATION AND STOCK MARKET: AN APPLICATION ON TURKEY ECONOMY
AKA Kemal
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 (23), 359-382, 2020
2020
Seçilmiş Makroekonomik Göstergelerin Döviz Kuru Üzerinde Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama
K Aka
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 14 (1), 99-117, 2020
2020
EKONOMETRİK UYGULAMALAR
K Aka, L Çinko
Der Yayınları, 2019
2019
Türkiye’de tasarrufun belirleyicileri ve finansal sistem ilişkisi: bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
K Aka
Marmara Üniversitesi, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8