Takip et
Serap Suğur
Serap Suğur
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversite yönetiminde kadınların eksik temsili üzerinde toplumsal cinsiyet ilişkilerinin rolü
S Suğur, İ Cangöz
TURKIYE ORTADOGU AMME IDARES IENSTITUSU, 2016
422016
Türkiye'de tekstil sektöründe kadın emeği ve değişen toplumsal cinsiyet ilişkileri
S Suğur
382005
TÜRKİYE’DE ORTA SINIFIN MAZBUT HİZMETKÂRLARI: KAPICILAR, GÜNDELİKÇİLER VE ÇOCUK BAKICILARI
N Suğur, S Suğur, TG Şavran
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63 (03), 161-183, 2008
362008
Toplumsal cinsiyet
S Suğur
Toplumsal yaşamda kadın, 1-28, 2006
352006
Toplumsal yaşamda kadın
S Suğur, E Demiray, R Eşkinat, E Ağaoğlu, GY Oğuz
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2006
322006
Gender and work in Turkey: Case study on women workers in the textile industry in Bursa
N Sugur, S Sugur
Middle Eastern Studies 41 (2), 269-279, 2005
232005
Türkiye'de toplan kalite yönetimi uygulamaları: Beyaz Eşya, otomotiv ve tekstil sektörü üzerine bir araştırma
N Suğur
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 59 (02), 2004
212004
Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri
N Suğur, A Koçak, S Suğur
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2009
202009
Sosyolojide temel yaklaşımlar
S Suğur
İçinde: Sosyolojiye Giriş. Editör: Suğur N, Anadolu Üniversitesi Yayınları …, 2009
192009
Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçiş
S Suğur, N Suğur
Çağdaş Yaşam, Çağdaş İnsan, der.: Gürhan Can, Anadolu Üniversitesi Yayınları …, 1998
161998
Muhacir Bulgarian workers in Turkey: their relation to management and fellow workers in the formal employment sector
T Nichols, N Sugur, S Sugur
Middle Eastern Studies 39 (2), 37-54, 2003
152003
Klasik sosyoloji tarihi
S Suğur
Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2011
132011
Eskişehir’de çalışan yoksullar, enformel istihdam ve yoksulluk ilişkileri
N Suğur, S Suğur, T Gönç-Şavran, OB Çetin, E Akarçay
Anadolu Üniversitesi Yay., EsNişehir, 2010
122010
Pratik, kültür, sermaye, habitus ve alan teorileriyle Pierre Bourdieu sosyolojisi
AG Baran
S. Suğur & A. Görgün-Baran. Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler, 1-21, 2013
112013
Bir Yasal-Ussal Örgütlenme Biçimi Olarak Bürokrasi
S SUGUR
Anadolu Üni. Edebiyat Fak. Dergisi 1 (2), 2000
112000
Modern sosyoloji tarihi
S Suğur
İçinde: Suğur S (Editör). İşlevselciliğe Karşı Eleştirel Gelişmeler: Çatışma …, 2013
102013
Sosyolojide yakın dönem gelişmeler
S Suğur, AG Baran
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 2013
102013
Hizmet sektöründe çalışan yoksulların yoksulluk algıları üzerine bir araştırma
N Suğur, S Suğur
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 10 (4), 1-29, 2008
102008
Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik
C Gelekçi
Çağdaş Sosyoloji Kuramları Ders Kitabı, 83-94, 2017
82017
Usage of technology for prisoner distance learners: Anadolu University OEF case
U Demiray, S Unlu, S Sugur, I Cangoz, EPU Gunes
PJDOL 2 (1), 2016
82016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20