Takip et
Emin Arslan
Emin Arslan
Diğer adlarArslan Emin, E. Arslan, Arslan E.
Tokat Gaziosmanpasa University, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşl. ve Otl. YO
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Festival turizmi kapsamında yerli turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden memnuniyetleri üzerine bir araştırma
A Tayfun, E Arslan
İşletme Araştırmaları Dergisi 5 (2), 191-206, 2013
1012013
TÜRKİYE’DEKİ TURİZM EĞİTİMİNİN RAKAMSAL GELİŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
E ARSLAN, Y BOYLU
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 79-97, 2014
542014
Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerine Etkisi
E ARSLAN
Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
392017
COVID-19 salgını sonrası yükselen trend kırsal turizm: Zile örneği
E Arslan, H Kendir
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (4), 3668-3683, 2020
342020
Çevrimiçi Gastronomik Turist Deneyimlerinin İçerik Analiziyle İncelenmesi
E ARSLAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 23 (2), 442-460, 2020
252020
Devam Bağlılığı, Presenteeism ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
H KENDİR, E ARSLAN, HÖ BOZKURT
242018
GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN YÖRESEL LEZZETLERİN DUYGUSAL DEĞER BOYUTUNDA İNCELENMESİ TOKAT İLİ ÖRNEĞİ
H KENDİR, E ARSLAN
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 130-138, 2020
182020
Kişilik Ve Meslek Seçimi İlişkisi: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
E Arslan, E Güripek
Kesit Akademi Dergisi 3 (11), 200-217, 0
18*
Kış Turizmi Potansiyeli Açısından Muş İlinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi
E Arslan, H Kendir
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (6), 167-173, 2019
152019
Psychological capital as a moderator in the relationship between job insecurity, job stress, and hotel employees' turnover intention during the Russia-Ukraine war
GS Ergun, HO Bozkurt, E Arslan, H Kendir, O Yayla
International Journal of Hospitality Management 111, 103475, 2023
142023
Turizm Eğitimindeki Rakamsal Gelişmeler
Y Boylu, E Arslan
Türkiye’deki Turizm Eğitiminde Son Rakamsal Gelişmeler 14, 05-08, 2013
14*2013
OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN PARAYA OLAN TUTUMUNUN MESLEKİ ETİK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
K ÜNLÜÖNEN, E Arslan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 11 (40), 173-187, 2012
142012
Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi: Kazakistan-Kırgızistan-Türkiye Karşılaştırması
E Arslan, H Kendir, F Türkmen
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (4), 2018
122018
Otel İşletmelerindeki Eko-Etiketler ve Sistem Yönetim Belgeleri
K Ünlüönen, MM Kızanlıklı, E Arslan
Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı: Düzce, Türkiye, 2011
12*2011
İşgörenlerin nepotizm ve sinizm algıları arasındaki ilişki: Nevşehir’deki otel işletmelerinde bir araştırma
AG Özkoç, H Kendir, E Arslan, N Özgün
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (4), 2960-2971, 2019
92019
Otel işletmelerinde çalışanların paraya olan tutumunun mesleki etik değerler açısından incelenmesi
KÜ Emin ARSLAN
VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 24-38, 2012
92012
Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkide İş Tatmininin Aracılık Rolü
E ARSLAN, A KILIÇLAR
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 360, 375, 2018
82018
Otel İşletmelerinde Yeşil Mutfak Kalitesinin (Y-Mutkal) Ölçülmesi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma
AG Özkoç, E Arslan, H Kendir, T Erdoğan
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7 (3), 2294-2309, 2019
72019
The moderator role of environmental interpretations in the relationship between planned behavior level and environmental awareness perception of hotel employees
Ö Yayla, HÖ Bozkurt, E Arslan, H Kendir
Journal of Tourism and Services 12 (23), 150-168, 2021
62021
Çalışanların Paraya Olan Tutum, Kariyer Bağlılığı ve Kariyer Tatmin Düzeyleri
E ARSLAN
6*2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20