Follow
FiLiZ  ADANA
Title
Cited by
Cited by
Year
Loneliness in elderly people, associated factors and its correlation with quality of life: A field study from Western Turkey
H Arslantaş, F Adana, FA Ergin, D Kayar, A Gülçin
Iranian journal of public health 44 (1), 43, 2015
1602015
Şizofreninin bakım verenlere yükü
H Arslantaş, F Adana
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 3 (2), 251-277, 2011
110*2011
Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek düzeyi ve bunları etkileyen faktörler
H Arslantaş, F Adana, K Fadime, D Turan
Florence Nightingale Journal of Nursing 18 (2), 87-97, 2010
85*2010
The prevalance of premenstrual syndrome in nursery students and its relationship with quality of life
N KIRCAN, F ERGİN, F ADANA, H ARSLANTAŞ
Meandros Medical And Dental Journal 13 (1), 19-25, 2012
77*2012
Hemşirelik öğrencilerinin yeme davranışları ve ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) ilişkisi: kesitsel bir çalışma
H Arslantaş, F Adana, S Öğüt, D Ayakdaş, A Korkmaz
Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi 8 (3), 137-144, 2017
58*2017
Anger in Adolescence, and School Nurse's Role in Management Of Anger
F Adana, H ARSLANTAŞ
Meandros Medical and Dental Journal 12 (1), 57-62, 2011
57*2011
Domestic violence during pregnancy in an eastern city of Turkey: a field study
H Arslantaş, F Adana, F Ergin, N Gey, N Biçer, N Kıranşal
Journal of interpersonal violence 27 (7), 1293-1313, 2012
502012
Sizofreni hastalarinin bakim vericilerine yapilan psikoegitimin hastalardaki klinik gidise ve bakim vericilerin duygu disavurumu duzeylerine olan etkisi
H Arslantas, L Sevincok, B Uygur, V Balci, F Adana
Adnan Menderes Universitesi Tip Fakultesi Dergisi 10, 3-10, 2009
49*2009
Views of male university students about social gender roles; an example from east of Turkey
F Adana, H Arslantaş, F Ergin, N Biçer, N Kıranşal, S Şahin
Journal of Family Violence 26 (7), 519-526, 2011
452011
ANNE-BABA TUTUMLARININ ADOLESANLARIN KENDİLİK KAVRAMI ÜZERİNE ETKİSİ
F Adana, Y Kutlu
Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (2), 18-23, 2009
442009
Lise öğrencilerinin benlik kavramlarını algılama biçimleri ve ilişkili faktörler
F Adana, H Arslantaş, M Şahbaz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 3 (1), 22-29, 2012
382012
Lise öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyi üzerine sınav kaygısı ile başa çıkma eğitiminin etkisi
F Adana, N Kaya
Kriz Dergisi 13 (2), 35-42, 2005
312005
Lise öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
H Arslantaş, F Adana, M Şahbaz
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 21 (2), 76-84, 2013
282013
Skin cancer knowledge and sun protection behavior among nursing students
M Yilmaz, B Yavuz, M Subasi, A Kartal, A Celebioglu, H Kacar, F Adana, ...
Japan Journal of Nursing Science 12 (1), 69-78, 2015
262015
Cerrahi hemşirelik bakımının manevi boyutu
N Aştı, Ç Pektekin, F Adana
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 54 …, 2005
252005
Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçme nedenleri ile bakım davranışları algısı
G Türk, F Adana, F Erol, R Çevik Akyıl, N Taşkıran
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (3), 1-10, 2018
242018
Şizofreni hastalarının bakım vericilerinin yük algısını ve duygu dışavurumunu etkileyen etkenler.
H ArslantaŞ, F Adana
Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 13 (1), 2012
24*2012
The relationships of violence nursing and midwifery students experience during their clinical practices with submissive behaviors and some variables
H Arslantaş, F Adana, S Bağcı, E Ayva
Florence Nightingale Journal of Nursing 20, 53-61, 2012
24*2012
Algılanan Aile Yükü Ölçeği'nin Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması.
H Arslantas, F Adana, F Dereboy, V Altinyazar, S İnal, GS Ildirli, Ç Kirci
Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi 48 (1), 2011
21*2011
Aydın Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde perimenstrüel şikâyetler ve başa çıkma yöntemleri
TU Keskin, D Yeşilfidan, F Adana, P Okyay
TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (5), 382-388, 2016
19*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20