Abdullah Durakoğlu
Abdullah Durakoğlu
Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi
ibu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağimlilik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
Ş GÖKÇEARSLAN, A DURAKOĞLU
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 419-435, 2014
752014
Paulo Freire’s perception of dialogue based education
A Durakoğlu
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 4 …, 2013
382013
Maria Montessori’ye göre okul öncesi çocukluk döneminin özellikleri
A Durakoğlu
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 133-145, 2011
332011
Maria Montessori’ye göre çocuğun doğası ve eğitimi
A Durakoğlu
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010
252010
Montessori metodunda okuma ve yazma eğitimi
A Durakoğlu
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 20 (20), 91-104, 2010
182010
Lise öğrencilerinin empatik eğilim düzeyinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi
A Durakoğlu, Ş Gökçearslan
Education Sciences 5 (3), 354-364, 2010
162010
Gazali'de Ahlak Eğitimi
A DURAKOĞLU
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 211-226, 2014
102014
Peyami Safa Metinleriyle Muhafazakarlığa Yeniden Bakmak: Modernleşme, Birey ve Düşünme
V Ay, A Durakoğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12, 21-46, 2012
82012
An analysis of video game addiction levels among secondary school students according to several variables
Ş Gökçearslan, A Durakoğlu
Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education 23 (14), 419-435, 2014
72014
Descartes ve Searle’de zihin problemi
A Durakoğlu, AY Volkan
FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 187-200, 2012
72012
Çocuk Doğası ve Eğitimi (3-6 Yaş)
A Durakoğlu
Alter Yayınları, Ankara, 2011
52011
A Project-Based Approach in Child Education: Reggio Emilia
H Coşkun, A Durakoğlu
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 1 (2), 141-153, 2018
32018
Lise öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi
A Durakoğlu, Ş Gökçearslan
E-Journal of New World Sciences Academy 5 (3), 1-11, 2010
32010
Ivan Illich’in yabancılaşma anlayışı bağlamında modern üniversite eleştirisi
A Durakoğlu, B Zabun
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 8 (2), 441-457, 2018
22018
Hacı Bektaş Veli Ve Soren Kierkegaard’ın İdeal İnsan Tipi
A DURAKOĞLU
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2015
22015
Tekrarlama ve Sunum Türünün Semantik Bellekte Almanca Sözcüklerin Kodlanmasına Etkisi
H COŞKUN, U Yunus, A DURAKOĞLU
Ana Dili Eğitimi Dergisi 5 (3), 493-502, 2017
12017
‘SÖZDE KIZLAR’ROMANINDA BATILI VE DOĞULU KARAKTERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
A DURAKOĞLU, İB ALTIPARMAK
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (11), 99-112, 2016
12016
KORANAVİRÜSÜ COVİD-19 VEBA ROMANIYLA DEĞERLENDİRMEK
A DURAKOĞLU, H COŞKUN
Kesit Akademi Dergisi, 120-129, 2020
2020
Kant’ın Etik ve Hukuk Yasalarına İlişkin Anlayışı Bağlamında FETÖ’yü Yeniden Değerlendirme
A DURAKOĞLU, H COŞKUN
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 10 (1), 261-276, 2020
2020
ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
A DURAKOĞLU, İB ALTIPARMAK
FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi 14 (27), 393-408, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20