Burcu anılan
Burcu anılan
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Biosorption of Reactive Blue 49 dye under batch and continuous mode using a mixed biosorbent of macro-fungus Agaricus bisporus and Thuja orientalis cones
ST Akar, A Gorgulu, Z Kaynak, B Anilan, T Akar
Chemical Engineering Journal 148 (1), 26-34, 2009
1042009
Removal of copper (II) ions from synthetic solution and real wastewater by the combined action of dried Trametes versicolor cells and montmorillonite
ST Akar, T Akar, Z Kaynak, B Anilan, A Cabuk, Ö Tabak, TA Demir, ...
Hydrometallurgy 97 (1-2), 98-104, 2009
972009
Investigation of the biosorption characteristics of lead (II) ions onto Symphoricarpus albus: batch and dynamic flow studies
ST Akar, A Gorgulu, B Anilan, Z Kaynak, T Akar
Journal of hazardous materials 165 (1-3), 126-133, 2009
902009
Assessment of cationic dye biosorption characteristics of untreated and non-conventional biomass: Pyracantha coccinea berries
T Akar, B Anilan, A Gorgulu, ST Akar
Journal of Hazardous Materials 168 (2-3), 1302-1309, 2009
842009
Determination of Copper in Water Samples after Solid‐phase Extraction Using Dimethylglyoxime‐modified Silica
B Anilan, T Gedikbey, S Tunali Akar
CLEAN–Soil, Air, Water 38 (4), 344-352, 2010
262010
Fen bilimleri öğretmen adaylarının kimya kavramına ilişkinin metaforik algıları
B ANILAN
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 5 (2), 7-27, 2017
182017
Batch and Dynamic Flow Biosorption Potential of Agaricus bisporus/Thuja orientalis Biomass Mixture for Decolorization of RR45 Dye
T Akar, B Anilan, Z Kaynak, A Gorgulu, ST Akar
Industrial & engineering chemistry research 47 (23), 9715-9723, 2008
172008
A study of the environmental risk perceptions and environmental awareness levels of high school students
B Anilan
Asia-Pacific forum on science learning and teaching 15 (2), 1-23, 2014
152014
The recognition level of the students of science education about the hazard symbols of chemicals (Case of ESOGU, Eskisehir)
B Anılan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4092-4097, 2010
152010
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentileri
B Anılan, H Anılan
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (3), 51-64, 2014
112014
Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının fen bilgisi laboratuvar uygulamaları derslerine yönelik görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
MZ Balbağ, B Anılan
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (4), 309-319, 2014
92014
Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuarı Endişeleri
B Anılan, A Görgülü, MZ Balbağ
Journal of New World Sciences Academy Education Sciences 4 (2), 575-594, 2009
52009
Teacher Candidates' Levels of Relating the Scientific Knowledge to Their Daily Lives.
B Anilan, N Atalay, Z Kiliç
International Journal of Instruction 11 (4), 733-748, 2018
42018
Effect of Conversion Factor on Problem Solving and Experience of Teacher Candidates.
B Anilan, A Berber
International Journal of Research in Education and Science 5 (1), 118-133, 2019
22019
The Digital Storytelling Adventures of the Teacher Candidates.
B Anılan, A Berber, H Anılan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 (3), 2018
22018
Current trends in primary school education: Studies published in the journals of faculties of educational sciences carried out in the field of primary-school teacher
H Anılan, ŞS Anagün, B Anılan, N Atalay, Z Kılıç
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 8 (3), 503-530, 2018
22018
SON ON YILDAKİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVLARINDAKİ FEN BİLİMLERİ ALAN SORULARI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ.
A BERBER, B ANILAN
Electronic Turkish Studies 13 (27), 2018
12018
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA LABORATUARI ENDİŞELERİ (ESOGÜ ÖRNEĞİ)
B ANILAN, A GÖRGÜLÜ, MZ BALBAĞ
Education Sciences 4 (2), 575-594, 2009
12009
Basit Araçlarla Yaparak Öğrenme Yöntemi ile Yapılan Deney Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Adayı ve Öğrenci Görüşleri
B ANILAN, A BERBER, N SUDER
Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (1), 52-71, 2020
2020
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Eğitimde Çizgi Filmin Kullanımına İlişkin Görüşleri
A BERBER, B ANILAN, İN ODABAŞ, D ALKAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, 465-492, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20