Follow
Murat Ceritoğlu
Murat Ceritoğlu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Verified email at ikcu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dil biliminin esasları
K Akhanov, M Ceritoğlu
Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009
652009
Kırgız Türkçesinin söz dizimi
M Ceritoğlu
Kesit Yaınları, 2012
212012
Türkiye Türkçesindeki çok görevli eklerin tespiti ve sınıflandırması
M Ceritoğlu
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (3), 1239-1248, 2011
112011
Dil Biliminin Esasları (Akt. Murat Ceritoğlu)
K Ahanov
Ankara, TDK, 2008
82008
Necmettin Hacıeminoğlu Hocanın Fikir Dünyası
M Ceritoğlu
Türkiz, 2013
62013
Kırgız Türkçesinin şekil bilgisi
M Ceritoğlu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 1998
61998
ER-ve BOL-Ana Yardımcı Eylemleriyle Oluşturulan Birleşik Eylemlerin Kılınışı Üzerine
M Ceritoğlu
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 19, 22, 2013
52013
Türkiye Türkçesi ile Mukayeseli Kazak Türkçesi’nde Fiil Çekimi
M Ceritoğlu
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 1994
51994
Dil ilişkileri Bağlamında Codex Cumanicus'ta "kim, neçik, kaçan, kayda" Sözleri
M Ceritoğlu
ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI’NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, 2018, 2018
42018
Dönüşlülük Zamiri ve Kırgız Türkçesindeki Kullanımı Üzerine
M Ceri̇toğlu
42014
Cümle Dışı Unsur Üzerine
M Ceritoğlu
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2014
22014
Aalı Tokombayev ve Kanduu Cıldar Manzumesi
M Ceritoğlu
Türk Dünyası Araştırmaları, 2000
22000
Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Metinlerinde Koşaçlar ve Dil İlişkisine Bağlı Olarak Koşaçların Konumu
M Ceritoğlu
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,, 2018
12018
Determination and Classification of Multifunctional Affixes in Turkish
M Ceritoğlu
Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (3), 1239-1248, 2011
12011
Kırgız Türkçesindeki Edatların Yanaştıkları Sözlerin Durumuna göre Sınıflandırılması ve İşlevleri
M Ceritoğlu
Türk Dünyası Araştırmaları (Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğluna Armağan), S 143 …, 0
1
Bir Cümleden Oluşan Kazakça Atasözlerindeki Öge Dizimleri ve Bu Öge Dizimlerinin Sıklık Dağılımları
M Ceritoğlu
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Journal of Humanities, 2018, 2018
2018
Өлшемді Қазақ Тілі Үшін Қабылданған Қазақ Латын Әліпбиі Және Жазу Туралы Пікірлер
M Ceritoğlu
ВЕСТНИК КАЗАХСКОГОГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018
2018
Ölçünlü Kazakça İçin Kabul Edilen Kazak Latin Alfabesi ve Yazımı Üzerine Düşünceler
M Ceritoğlu
Yeni Türkiye, 2018
2018
Bir Cümleden Oluşan Kazakça Atasözlerinde Ögelerinin Konumu
M Ceritoğlu
Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2018
2018
KAZAKH LATIN ALPHABET AND OTHER VIEWS ABOUT THE LETTER
M Zheretoyul
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ, 77, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20