Prof.Dr. Mustafa KARADAG
Prof.Dr. Mustafa KARADAG
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Measurement of thermal neutron cross-sections and resonance integrals for 71Ga (n, γ) 72Ga and 75As (n, γ) 76As by using 241Am–Be isotopic neutron source
M Karadag, H Yücel, M Tan, A Özmen
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2003
552003
Experimental determination of the α-shape factor in the 1/E1+ α epithermal-isotopic neutron source-spectrum by dual monitor method
H Yücel, M Karadag
Annals of Nuclear Energy 31 (6), 681-695, 2004
532004
Measurement of thermal neutron cross-section and resonance integral for 186W (n, γ) 187W reaction by the activation method using a single monitor
M Karadag, H Yücel
Annals of nuclear energy 31 (11), 1285-1297, 2004
432004
Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for 165Ho (n, γ) 166gHo reaction by the activation method
H Yücel, M Karadag
Annals of Nuclear Energy 32 (1), 1-11, 2005
282005
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin iş tatmin düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi
Z Adıgüzel, M Karadağ, Y Ünsal
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (4), 49-74, 2011
252011
Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for (n, γ) reaction in 152Sm
M Karadag, H Yücel, MG Budak
Annals of Nuclear Energy 34 (3), 188-193, 2007
232007
Thermal neutron cross-section and resonance integral for 164Dy (n, γ) 165Dy reaction
M Karadag, H Yücel
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2005
212005
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin dış kaynaklı iş tatmin düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi
Z Adıgüzel, Y Ünsal, M Karadağ
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 133-135, 2012
172012
Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for the Er 170 (n, γ) Er 171 reaction by using a Mn 55 monitor
H Yücel, MG Budak, M Karadag
Physical Review C 76 (3), 034610, 2007
172007
Characterization of neutron flux spectra in the irradiation sites of a 37 GBq 241Am-Be isotopic source
H Yücel, MG Budak, M Karadag, AÖ Yüksel
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2014
142014
Experimental determination of effective resonance energies for the (n, γ) reactions of 71Ga, 75As, 164Dy, 170Er by the cadmium ratio method
MG Budak, H Yücel, M Karadag, M Tan
Annals of Nuclear Energy 35 (8), 1433-1439, 2008
142008
Measurement of thermal neutron cross-section and resonance integral for the 174Yb (n, γ) 175Yb reaction by the cadmium ratio method
M Karadag, H Yücel
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2008
122008
Experimental determination of effective resonance energies for 158Gd (n, γ) 159Gd and 179Hf (n, γ) 180mHf reactions
MG Budak, M Karadag, H Yücel
Annals of Nuclear Energy 38 (11), 2550-2556, 2011
102011
Ortaöğretim 9. sınıf fizik ders kitabının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
M KARADAğ, İ DÜLGEROğLU, Y ÜNSAL
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (3), 549-568, 2013
92013
Thermal neutron cross section and resonance integral measurements for the 133Cs (n, γ) 134mCs reaction
M Karadag
Annals of Nuclear Energy 62, 178-183, 2013
82013
Determination of effective resonance energies for the (n, γ) reactions of 152Sm and 165Ho by using dual monitors
MG Budak, M Karadag, H Yücel
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2010
82010
Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for the 158Gd (n, γ) 159Gd reaction by using a 55Mn monitor
M Karadag, MG Budak, H Yücel
Annals of Nuclear Energy 63, 199-204, 2014
62014
Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for 148Nd (n, γ) 149Nd reaction by using a 55Mn monitor
M Karadag
Annals of Nuclear Energy 62, 274-279, 2013
52013
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin demografik özelliklerinin belirlenmesi: İstanbul örneği
Z ADIGÜZEL, Ü Yasin, M KARADAĞ
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 1 (3), 29-37, 2011
42011
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin iş tatmin düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi
Z ADIGÜZEL, M KARADAĞ, Y ÜNSAL
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (4), 49-74, 2011
42011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20