Follow
Emre Cengiz
Emre Cengiz
Verified email at adu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Faaliyet tabanlı maliyetleme ve sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme arasındaki farklar-bir mobilya üreticisi firmada vaka çalışması
E Cengiz
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33-58, 2011
752011
KARBON (SERA GAZI) MUHASEBESİ.
S Uyar, E Cengiz
Financial Analysis/Mali Cozum Dergisi, 2011
542011
GELİşMİŞ BİR MALİYETLEME YAKLAŞıMı OLARAK KAYNAK TÜKETİMİ MUHASEBESİ.
E Cengız
World of Accounting Science 14 (1), 2012
362012
MESLEK YÜKSEKOKULLARI MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER IŞIĞINDA MESLEKİ ETİĞE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
E Ağyar, F ANGAY KUTLUK, E Cengiz
Journal of Yasar University 7 (25), 2012
352012
Comparison of the theory of constraints with the traditional cost accounting methods in respect to product mix decisions
BD Utku, E Cengiz, A Ersoy
Doğuş Üniversitesi Dergisi 12 (2), 317-331, 2011
232011
Do food and beverage cost-control measures increase hotel performance? A case study in Istanbul, Turkey
E Cengiz, F Cengiz, T Demirciftci, C Cobanoglu
Journal of Foodservice Business Research 21 (6), 610-627, 2018
222018
Ömerli Havzası’nda Ekosistem Servislerine Dayalı Bütünleşik Havza Yönetim Planının Geliştirilmesi Projesi Sonuç Raporu
A Tezer, Nİ Çetin, AC Onur, EY Menteşe, İ Albayrak, E Cengiz
Sonuç Raporu, 2015
112015
A LITERATURE REIEW OF TARGET COSTING IN SSCI AND SCI&SCI-EXPANDED INDEXES
E Cengiz
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 5 (19), 3131, 2010
102010
İsmet İnönü ve İkinci Dünya Savaşı Yılları Türk Dış Politikası
E Cengiz
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2012
92012
Hile Risklerinin Tespitinde Benford Analizi: Vaka Çalışması
E Cengiz
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 14 (3), 111-128, 2012
82012
GERİYE DOĞRU MALİYETLEME (BACKFLUSH COSTING) VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA BACKFLUSH COSTING AND AN APLICATION IN A MANUFACTURING COMPANY
E Cengiz, S Uyar
Journal of Yasar University 22 (6), 3681-3692, 2011
82011
Basel 2 ve KOBİ'ler İçin Muhasebe Standartları
S Uyar, E Cengiz
A. Katrinli içinde, Basel 2, 212-222, 2008
72008
Attitudes and explanators of social responsibility accounting: A case study in Akdeniz University
E Cengiz, S Uyar
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 3 (1), 2010
62010
Managerial perceptions of cost-system obsolescence and factors that might affect it: A case study in the Turkish hotel industry
E Cengiz, F Cengiz, M Cavusoglu, C Cobanoglu
International Journal of Contemporary Hospitality Management 31 (7), 2884-2913, 2019
52019
Bir Üretim Firmasında Geleneksel Maliyet Sisteminden Elde Edilen Veriler ile Faaliyet Tabanlı Maliyet Uygulamasından Elde Edilen Bulguların Karşılaştırılması
E Cengiz, A Ersoy
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 13, 173-211, 2011
52011
Hedef maliyetleme süreci: Antalya organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren makine üreticisi bir firmada örnek olay çalışması
E Cengiz
Akdeniz Üniversitesi, 2010
52010
Balya (Balıkesir) Kurşun-Çinko Cevher Yatağı Ön Fizibilite Çalışması
İ Kanpolat, E Cengiz
Bölüm III Madencilik, MTA Raporu, 1985
51985
Meclis tutanaklarında imar affı tartışmaları
E Cengiz
The Journal of International Scientific Researches 7 (Ek), 66-81, 2022
42022
Yönetim muhasebesi çerçevesinde yalın muhasebe
E Cengiz
Gazi Kitabevi, 2011
42011
Maliyet Azaltım Kararı: Bütünsel Bir Yaklaşım
E Cengiz, A Ersoy
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 183-206, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20