Cihan Becan
Cihan Becan
Dr. Öğr. Üyesi, İletişim Fakültesi, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Üsküdar Üniversitesi
uskudar.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Paydaş Teorisi ve İletişim Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi: Bankaların Basın Bültenlerine Yönelik Bir İçerik Analizi
C Becan
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 7 (1), 16-35, 2011
462011
Yeni (Duyuşsal) Reklam İletileri Bağlamında “Göstergeleri” Okumak: Göstergebilimsel Yöntemden Yararlanarak Bir Reklam İletisi Çözümlemesi.
C Becan
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (4), 36-53, 2012
132012
Sosyal Medya Bağımlılığının Haber Takibi Motivasyonları Üzerine Etkisi: İAÜ Öğrencilerine Yönelik Bir Saha Araştırması
C BECAN
Erciyes İletişim Dergisi Akademia 5 (3), 238 - 256, 2018
8*2018
Geleneksel Mecra ve İnternet Ortamı Arasındaki Reklam İçeriklerine Yönelik Algı Farklılıkları Üzerine Bir Saha Araştırması
C Becan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (5), 23-43, 2013
62013
Diyalog Teorisi Çerçevesinde İnternet Tabanlı İletişim Üzerine Bir Değerlendirme: Halkla İlişkiler Ajanslarının Web Stratejileri Üzerine Bir İçerik Analizi
C Becan, F Ustakara
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 10 (1), 64 - 84, 2017
5*2017
Gösterişçi Tüketim Aracı Olarak Instagramın Satın Alma Motivasyonuna Etkisi: İranlı Tüketicilere Yönelik Bir Saha Çalışması
C Becan, G EaghanIoskoui
New Media e-Journal 3 (2), 84-101, 2019
4*2019
Öğrencilerin Halkla İlişkiler Eğitimine Yönelik Tutumlarına ve Meslek İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Bir Değerlendirme: Halkla İlişkiler Bölümü …
G Yıldırım, C Becan
İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Asoscongress Conference …, 2017
42017
Reklamı Ters Yüz Etmek: Korku Politikası Üzerinden Anti Ütopik Bir Bakış
C Becan
Eğitim Kitabevi, 2015
4*2015
Reklam Vaadlerinin "Rasyonalizm"den Optimizm"e Geçişinde Mutluluk Olgusunun Rolü: Mutluluk Çekicilikli Reklamlardan Elde Edilen Doyumlara Yönelik Bir Araştırma
C Becan
NWSA: Humanities Sciences International Peer-Reviewed e-Journal 11 (3), 152-171, 2016
2*2016
Reklamcılık Literatüründe Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlara Yönelik Karşılaştırmalı Bir Alan Çalışması: Lisansüstü Tezler ve Makaleler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz
C Becan
Bilecik Seyh Edebali Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (1), 314-334, 2019
12019
Kentsel Tüketim Ütopyalarından Distopik (Anti Ütopik) Mekâna Dönüşümün Reklamlardaki İzdüşümü: Lüks Konut Reklamlarına Yönelik İçerik Analizi
C BECAN
Global Media Journal: Turkish Edition 7 (14), 303-327, 2017
12017
Dijital Dönüşümde Yeni Nesil Reklamcılık: Dijimodern Reklamlara Yönelik Bir Araştırma
C Becan
7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020
2020
Global Reklamlarda Bir Strateji Olarak Yeni Nesil Hikaye Anlatımı
C Becan
Gelenekselden Yeni Nesile Tüm Yönleriyle Uluslararası Reklamcılık, 37-51, 2020
2020
Bir Anlatım Biçimi Olarak Yaratıcı Kalıpların Tüketicilerin Reklamlara Yönelik Motivasyonları Üzerine Etkisi: İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Saha Araştırması
C Becan
Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences 6 (26), 667-687, 2020
2020
Halkla İlişkiler Eğitimi Kapsamında Öğrencilerin Uygulamalı Bir Eğitim Aracı Olarak Halkla İlişkiler Öğrenci Ajanslarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma
C Becan, G Yıldırım
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 8 (1), 559-586, 2020
2020
Yeni İletişim Ortamlarında Kriz İletişimi: Volkswagen ve Burger King Krizleri Üzerine Bir İnceleme
OK Yanık, C Becan
İletişim Çalışmaları Dergisi 5 (1), 59-74, 2019
2019
Glokal Reklam ve Metafor: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Odak Grup Çalışması
C Becan
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Etkileşim Dergisi 2 (4), 130-150, 2019
2019
Reklamcılıkta Distopya Gerçeği: Reklamlara Yönelik Bir Çözümleme
C Becan
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 19 (31), 147-170, 2019
2019
Kişisel Marka İletişimi Sürecinde Sosyal Medyada Benliğin Sunumu: Instagram'da Sporcular Üzerine Bir Alan Araştırması
G Yıldırım, C Becan
Communication Symposium in the International Digital Age, 157 - 171, 2019
2019
Spiritüalite Akımının Reklamlarda Yeniden Üretilmesi: Kristal Elma Ödülü Alan TV Reklamlarına Yönelik İçerik Analizi
C Becan
16th Communication in the Millenium, Anadolu Üniversitesi, Eskisehir, Post …, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20