Takip et
Volkan Göçoğlu
Volkan Göçoğlu
aku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme
V Göçoğlu
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (1), 615-628, 2020
682020
Kamu politikası ve sosyal medya ilişkisi
V Göçoğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
652014
Türkiye’nin Siber Güvenlik Politikalarının Kamu Politikası Analizi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
V Göçoğlu
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
262018
Dezavantajlı Gruplar Üzerinde Yapılan Bir Kamu Politikası Sonlandırmasının Analizi: Eski Hükümlülerin Özel Sektördeki İstihdam Zorunluluğunun Kaldırılması
V GÖÇOĞLU
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (36), 846-863, 2015
262015
Kamu Yönetimi Reformlarını Yeni Kamu İşletmeciliği Bağlamında Okumak
V Göçoğlu, O Gündüz
Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 6 (1), 1-16, 2020
212020
Kamu Politikası ve Sosyal Medya İlişkisininToplumsal Hareketler Bağlamında İncelenmesi
V Göçoğlu, MD AYDIN
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (37), 880-901, 2015
172015
SİBER GÜVENLİK POLİTİKASI: ABD, RUSYA VE ÇİN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
V Göçoğlu, MD Aydin
Güvenlik Bilimleri Dergisi 8 (2), 229-252, 2019
152019
Ulusal güvenlik politikası çerçevesinde ABD’nin güvenlik anlayışına kronolojik bir bakış
O Gündüz, V Göçoğlu
OPUS International Journal of Society Researches 15 (21), 725-755, 2020
132020
Kamu Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Teknoloji: Gelecek Odaklı Bir Değerlendirme
V GÖÇOĞLU, İD KURT
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (3), 357-367, 2018
122018
Kardeş Şehir Uygulamalarının Yerel Politika Transferine Etkisi: Alanya-Gladbeck Araştırması
K Öktem, M, V Göçoğlu, Ş Tunç
Çağdaş Yerel Yönetimler 25 (4), 49-86, 2016
122016
Türkiye’de Merkezi Yönetimin Sosyal Medya Kullanımı: Bakanlıkların Twitter Hesapları Üzerine Bir Analiz
V GÖÇOĞLU
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2), 422-444, 2019
112019
Municipal amalgamations in international perspective: motives addressed in scholarly research
N Karkin, V Gocoglu, PS Yavuzcehre
Asia Pacific Journal of Public Administration 41 (4), 187-202, 2019
112019
Regional Development Agencies in Turkey on the Scope of Governance and Local Elites: An Evaluation after 10-years-experience
U Sadioğlu, K Dede, V Göçoğlu
Lex localis - Journal of Local Self-Government 18 (2), 371-394, 2020
102020
Kamu Yönetimi 4.0: Bürokraside Dijital Dönüşüm
V Göçoğlu
Uluslararası Bilimler Akademisi Derneği, 2019
102019
İDARİ REFORMUN YÜZ YILI: TÜRK KAMU YÖNETİMİ REFORMLARININ KARAR VERME YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
V Göçoğlu, İD Kurt, MK Öktem
Ombudsman Akademik 5 (10), 39-79, 2019
92019
RASYONEL KAMU POLİTİKASI ANALİZİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE'DEKİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI.
V Göçoğlu, MD Aydin
Alternative Politics/Alternatif Politika 10 (2), 2018
82018
Cyber Security of Critical Infrastructures in Smart Cities
V Göçoğlu
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (1), 51-63, 2019
72019
Agenda-Setting for sustainable development on Twitter: actors, motivations, and issues in Turkey
V Göçoğlu
Journal of Asian Public Policy, 2022
52022
Türkiye’de Bilimsel Toplantıların Organize Edilmesi: TÜBİTAK Üzerine Bir Örgüt Geliştirme Önerisi
V GÖÇOĞLU, A TURNA, MK ÖKTEM
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (1), 1-31, 2016
52016
A Descriptive Model for Hybrid Administrative Reforms: Public Administration-On-Demand
V Göçoğlu
Academia Letters, 1-5, 2021
42021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20