Gülşah Başlar
Gülşah Başlar
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeni medyanın gelişimi ve dijitalleşen kapitalizm
G Başlar
Akademik Bilişim, 823-831, 2013
912013
KATILIMCI KÜLTÜR TARTIŞMALARI EKSENİNDE SOSYAL MEDYADA DİZİLER: KARDEŞ PAYI ÖRNEĞİ
S ATEŞALP, G Başlar
Intermedia International E-journal 2 (1), 158-180, 2015
132015
" Kullanıcı Üretimi" Kolektif Hafıza: Adalet Yürüyüşü Örneği.
G Başlar
Ileti-s-im, 2018
42018
Yeni medyada kültürel aktivizm bağlamında mizahın eleştirel kullanımı:‘bobiler. örg’üzerine netnografik bir inceleme
G Başlar
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
32016
İnternette Dizi İzleme Pratiklerinin Dönüşümü: Aşırı İzleme (Binge-watching) Üzerine Bir Araştırma
ST Ateşalp, G Başlar
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 108-136, 2020
22020
Bilgi Toplumu Kuramları Bağlamında Kamusal Alan ve Bilgi Yanılsaması
G Başlar
Bilgi Toplumu Tartışmaları: Prekarya Tartışmaları, Kamusal Alan ve Bilgi …, 2018
22018
Fansubs in the Context of Digital Gift Giving Culture: Puzzle Fansub Community
G Başlar, S Atesalp
2019
Dijital Hediyeleşme Kültürü Bağlamında Hayran Altyazıları: Puzzle Fansub Topluluğu
G Başlar, ST Ateşalp
Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 6 (1), 147-177, 2019
2019
Yeni Medyada Eleştirel Mizah Üzerine Netnografik Bir İnceleme: Bobiler.Örg
G Başlar
Kültür ve İletişim, 9-33, 2018
2018
ASİMETRİK BİLGİ VE TÜRKİYE’DE YAZILI MEDYA HABERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
G BAŞLAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
The Influence of Media on the Reconstruction of Social Reality Through Asymmetric Information
G Başlar
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11