Follow
Derya Öcal
Derya Öcal
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tüketimin karşı devrimi: Türkiye'de 1980 sonrası uygulanan iktisat politikalarının toplumsal sonuçlarına eleştirel bir bakış
DÖ Tellan
Ekonomik Yaklasim 19 (67), 1-19, 2008
252008
Halkla ilişkiler endüstrisi, popüler spor ve futbol
D Öcal
Toplumbilim Dergisi 16, 117-128, 2002
192002
Instagram Örneğinde Sosyal Medyadan Yansiyanlar
Ö Derya
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 3 (1 …, 2018
142018
Mekân, eğlence ve popüler kültür ilişkisini değerlendirmek
D Tellan
TRT Akademi 1 (1), 136-153, 2016
142016
Reklamcılık: Bakmak ve görmek
D Tellan
Ütopya Yayınları, 2009
132009
Halkla ilişkiler eğitiminin bağlamı: İletişim, sosyal bilimler ya da onay üretimi
D Tellan
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 11-31, 2011
122011
Bir Tüketim Eylemi Olarak Popüler Kültür
D Tellan
Medya ve Popüler Kültür, 59-86, 2009
102009
Sanayileşmenin ürünü olarak reklamcılık
D Tellan
Reklamcılık: Bakmak ve görmek. Ankara: Ütopya Yayınları, 2009
92009
Gündelik Yaşamın Üretimi ve Reklamlar
DÖ Tellan
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 27, 27-53, 2008
72008
Pazarlama iletişimi ekseninde çevrecilik: Yeşil kurum, marka ve halkla ilişkiler
D TELLAN
Atatürk İletişim Dergisi, 77-90, 2015
52015
Öteki olarak halkla ilişkiler
D Tellan
D Tellan (der.), Halkla İlişkiler: Teori Ve Uygulama, Ütopya Yayınevi …, 2009
52009
Analitik Dönüşüm ve Herşeyin İnterneti: Sayısal Kapitalizm Üzerine Değerlendirmeler
D Tellan, T Tellan
LaborComm 2015, 79, 2015
42015
Counter revolution of consumption: A critical perspective to the social outcomes of economic policies after 1980s in Turkey
DÖ TELLAN
Ekonomik Yaklasim 19 (67), 1-1, 1970
31970
Kontrol Toplumunun Yaşam Hücreleri Ya Da Büyük Verinin Ekonomi-Politiği
D TELLAN
LaborComm 2014, 61, 2014
22014
Endüstri 4.0’ın Endüstrilerin Yapısı ve Paydaş İlişkileri Üzerine Yansımaları
DÇ KARAPINAR, Ö Derya
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 23 (2), 684-705, 2020
12020
Fikri Mülkiyet Haklarının Gelişimini İletişim Teknolojileri Örneğinde Değerlendirmek
F Korkmaz, D Tellan
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi.(30. Sayı), 2010
12010
Tüketici Temelli Marka Değeri Kapsamında Bir Nitel Çalışma: Apple Ve Samsung Markaları Örneği
Ö Derya, F AKSOY
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 10 (2), 119-163, 0
1
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİNDE KİŞİSEL SATIŞ SÜRECİ MEMNUNİYETİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME
E Polat, D Tellan
Atatürk İletişim Dergisi, 115-136, 0
1
Popüler Kültür ve İktidar: Popüler Kültür Üzerine Kuramsal İncelemeler
Ö Derya
Kültür ve İletişim 3 (6), 135-137, 0
İKNA SÜREÇLERİNDE ZİHİN, DİL VE SÖZCÜKLERİN ROLÜ
Ö Derya
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20