Follow
ERKAN AYDIN
ERKAN AYDIN
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk vergi sisteminde iktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme
E Aydın
PQDT-Global, 2002
242002
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ (2015 VE 2017) DEĞERLENDİRİLMESİ.
E AYDIN
Electronic Turkish Studies 12 (28), 2017
192017
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN VERGİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
E Aydın, E Kaplan
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 36 (2), 93-114, 2014
142014
Katma değer vergisinde sorumluluk
E Aydın
On İki Levha Yayıncılık, 2009
132009
Kira sertifikalarının ve varlık kiralama şirketlerinin gelir vergisi ve kurumlar vergisi bakımından değerlendirilmesi
E Aydin, K Ayyildirim
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 43-74, 2015
122015
Girişim Sermayesi Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi
E Aydın
Marmara Üniversitesi İİB Dergisi 37 (2), 57-82, 2015
62015
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Sağlanan Gelirlerin Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 Kapsamında Vergilendirilmesi
E AYDIN
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 363-383, 2008
52008
Araştırma-Geliştirme Harcamalarının Kurumlar Vergisi Uygulamaları Bakımından Giderleştirilmesi
E Aydın
Marmara Üniversitesi İİ BF Dergisi 26 (S 1), 2009
42009
Vergi Cennetleri Ve Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
E Aydın
Vergi Sorunları Dergisi 253, 71-93, 2009
42009
Swap işlemlerinden sağlanan kazançların gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamaları açısından niteliği
E Aydın
Yaklaşım Dergisi 10 (109), 217-223, 2002
42002
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARININ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BAKIMINDAN VERGİLENDİRİLMESİ
E AYDIN
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 37 (2), 57-82, 2015
22015
Kaldıraçlı işlemler ve vergilendirilmesi
E AYDIN, K AYYILDIRIM
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (1), 23-41, 2015
12015
KURUMLAR VERGİSİ BAKIMINDAN YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA VERGİLENDİRME SORUNLARI
E Aydın
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 37 (1), 71-93, 2015
12015
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TAM BÖLÜNME
E AYDIN
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 36 (2), 71-91, 2014
12014
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARININ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN GİDERLEŞTİRİLMESİ
E AYDIN
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 463-481, 2015
2015
VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ MADDE 67 KAPSIMINDA VERGİLENDİRİLMESİ
E Aydın
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi; Cilt 25, Sayı 2 (2008), 2015
2015
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARININ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN GİDERLEŞTİRİLMESİ.
E Aydin
Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative …, 2009
2009
Sünnette Ticaret-tebliğ ilişkisi
E Aydın
PQDT-Global, 2005
2005
Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları Açısından Sermaye Piyasası Araçlarının Ve Kurumlarının Vergilendirilmesi
E Aydın
PQDT-Global, 1997
1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19