Özlem Yilmaz
Özlem Yilmaz
Dr.
Verified email at exeter.ac.uk - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparative effects of drought, salt, heavy metal and heat stresses on gamma-aminobutryric acid levels of sesame (Sesamum indicum L.)
M Bor, B Seckin, R Ozgur, O Yılmaz, F Ozdemir, I Turkan
Acta physiologiae plantarum 31 (3), 655-659, 2009
772009
Elevated carbon dioxide ameliorates the effect of Zn deficiency and terminal drought on wheat grain yield but compromises nutritional quality
M Asif, O Yilmaz, L Ozturk
Plant and Soil 411 (1-2), 57-67, 2017
132017
Potassium deficiency impedes elevated carbon dioxide‐induced biomass enhancement in well watered or drought‐stressed bread wheat
M Asif, O Yilmaz, L Ozturk
Journal of Plant Nutrition and Soil Science 180 (4), 474-481, 2017
102017
Differences in grain zinc are not correlated with root uptake and grain translocation of zinc in wild emmer and durum wheat genotypes
O Yilmaz, GA Kazar, I Cakmak, L Ozturk
Plant and Soil 411 (1-2), 69-79, 2017
92017
Elevated carbon dioxide exacerbates adverse effects of Mg deficiency in durum wheat
O Yilmaz, K Kahraman, L Ozturk
Plant and Soil 410 (1-2), 41-50, 2017
82017
Growth performance and antioxidative response in bread and durum wheat plants grown with varied potassium treatments under ambient and elevated carbon dioxide
O Yilmaz, K Kahraman, R Ozgur, B Uzilday, I Turkan, L Ozturk
Environmental and Experimental Botany 137, 26-35, 2017
42017
İzmir Körfezi'nde Anyonik Deterjan Düzeylerinin Araştırılması
Ö Yılmaz, U Sunlu, FS Sunlu
Su Ürünleri Dergisi 23 (1), 107-111, 2006
32006
Research of anionic detergent levels in Izmir Bay.
Ö Yılmaz, U Sunlu, FS Sunlu
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 23 (1), 2006
12006
Stres Nedir? Bitki Fizyolojisi Araştırmaları Üzerinden Kavramsal Bir İnceleme
Ö Yılmaz
Türkiye’de STS:Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş, 131-140, 2020
2020
Causation and Explanation in Phenotype Research
Ö Yılmaz
Balkan Journal of Philosophy 9 (1), 63-70, 2017
2017
Combined effects of elevated carbon dioxide and K and Mg deficiencies on wheat plants
K Kahraman, M Asif, O Yilmaz, L Ozturk
Procedia Environmental Sciences 29, 154-155, 2015
2015
Effects of Varied Magnesium Supply on Wheat Grown under Ambient and Elevated Carbon Dioxide Conditions
L Ozturk, K Kahraman, O Yilmaz
Institute of Applied Plant Nutrition, 2014
2014
ARİSTOTELES’İN DÖRT NEDEN KURAMININ GÜNÜMÜZ BİYOLOJİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Ö YILMAZ
Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (FLSF), 2013
2013
Kükürt beslenmesinin, buğdayda (Triticum turgidum, Poaceae) vejetatif dönemde çinko absorpsiyonu ve taşınmasına etkilerinin araştırılması
Ö Yılmaz, L Öztürk, G Altıntaş, İ Türkan, İ Çakmak
Palme, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14