Recep BOZDOĞAN
Recep BOZDOĞAN
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sürdürülebilir gelişme düşüncesinin tarihsel arka plani
R Bozlağan
Journal of Social Policy Conferences, 1011-1028, 2005
1612005
Liderlik yaklaşımları ve belediyeler
R Bozlağan
Hayat Yayınları, 2005
412005
Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı, Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ve Yerel Yönetimlere Etkileri
R Bozlağan, Y Demirkaya
Türkiye'de Yerel Yönetimler kitabı içinde, Ed. Recep Bozlağan, Yüksel …, 2008
362008
Türkiye'de yerel yönetimler
R Bozlağan, Y Demirkaya
Nobel Yayın Dağıtım, 2008
282008
Belediyelerde Örgüt Geliştirme
R Bozlağan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını, İstanbul, 2003
28*2003
Kamu Yönetimi Paradigmasında Değişim ve Özelleştirme Yaklaşımı
R Bozlağan
Acar M. ve Özgür H.(der.), Çağdaş Kamu Yönetimi I, Nobel Yayınları, Ankara …, 2003
272003
Sürdürülebilir gelişme düşüncesine giriş
R Bozlağan
Çağdaş Yerel Yönetimler 11 (1), 56-72, 2002
272002
Kentsel kamu hizmetlerinden tatmin düzeyi: İstinye-İstanbul örneği
R Bozlağan
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 121-145, 2004
192004
Sürdürülebilir gelişme kavramı üzerine yapılan tartışmalara bir bakış
R Bozlağan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (3-4), 1-19, 2004
192004
İstanbul: Derinlik, Değişim ve Güç
R Bozlağan
Hayat Yayın Grubu, 2012
162012
Liderlik tarzlarının güven ve adalet algısı yoluyla örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkileri
L Alpkan, H Dilek, R BOZLAĞAN
Savunma Bilimleri Dergisi 4 (1), 44-69, 2005
142005
Türk tipi başkanlık
R Bozlağan
Hayat Yayınları, İstanbul, 2016
112016
Belediye İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesinde Temel Sorun
R Bozlağan
Mevzuat Dergisi, 2004
112004
Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim
R Bozlağan, H Yaş
edt. Bilal Eryılmaz, Musa Eken ve Mustafa Lütfi Şen), Kamu Yönetimi Yazıları …, 2007
102007
Yerel Hizmetlerde Özelleştirme Yöntemleri
R Bozlağan
Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Bekir …, 2002
102002
Örgütsel yurttaşlık davranışı ve belediyelerde yönetim sorunu
R Bozlağan
Journal of Social Policy Conferences, 2010
82010
İstanbul: 2053 vizyonu
R Bozlağan, E Bozdemir
Hayat Yayınları, 2013
62013
Yerel yönetim birliklerinde belge yönetimi programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği örneği
N Çiçek, R Bozlağan
Akademik İncelemeler Dergisi 3 (2), 189-222, 2008
62008
Elektronik Piyasalardaki Mal ve Hizmetlerin Fiyat ve Maliyet Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
S Erdoğan
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 17-18, 2003
52003
Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme
R Bozlağan
Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, Yayını, 2000
52000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20