Kıvanç YILMAZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşimi Ile Mobilya İşletmeleri İçin Hedef Pazar Seçimi
K YILMAZ, Y ÖZTÜRK, E BURDURLU
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (3), 744-756, 2017
42017
An Investigation About Competitive Advantage in Terms of Differentiation in Product Design for Furniture Industry: Ankara Sample
M Altınöz, K Yılmaz, B Akkuş, İ Usta
II. INTERNATIONAL FURNITURE CONGRESS (IFC), Muğla / TURKEY, 467-476, 2016
2*2016
VERİ MADENCİLİĞİ İLE TÜRKİYE MOBİLYA SEKTORÜ İÇİN 2023 ÖNGÖRÜLERİ
Y ÖZTÜRK, K YILMAZ, E BURDURLU
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (3), 757-763, 2017
12017
AN APPLICATION ON THE ASSIGNMENT OF THE MOST PROPER WORKER WITH THE HUNGARIAN ALGORITHM IN THE FURNITURE MANUFACTURING PROCESSES
K YILMAZ, SU Mehmet Ekmel, E BURDURLU
ORENKO 2018, 442-450, 2018
2018
2023 Forecast for the Furniture Sector of Turkey with Data Mining / Veri Madenciliği İle Türkiye Mobilya Sektörü İçin 2023 Öngörüleri
Y Öztürk, K Yılmaz, E Burdurlu
4th International Furniture and Decoration Congress / 4.Uluslararası Mobilya …, 2017
2017
Technology Selection in Furniture Manufacturing Processes: Sampling of Panel Sizing Machine Selection / Mobilya Endüstrisi Üretim Süreçlerinde Teknoloji Seçimi_Panel Ebatlama …
K Yılmaz, Y Öztürk, E Burdurlu
4th International Furniture and Decoration Congress / 4.Uluslararası Mobilya …, 2017
2017
Investigation on Contribution of Competitiveness for Product Development Process of The Concept of Design for Everyone in The Furniture Industry
M Altınöz, B Akkuş, K Yılmaz, İ Usta
4th International Furniture and Decoration Congress / 4.Uluslararası Mobilya …, 2017
2017
Target Market Selection for Furniture Companies with The Multiple Criteria Decision Making Approach / Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı İle Mobilya İşletmeleri İçin Hedef Pazar …
K Yılmaz, Y Öztürk, E Burdurlu
4th International Furniture and Decoration Congress / 4.Uluslararası Mobilya …, 2017
2017
Mobilya Endüstrisinde Herkes İçin Tasarım Kavramının Ürün Geliştirme Sürecine Yönelik Rekabet Üstünlüğü Katkısının Araştırılması/Investigation on Contribution of …
M ALTINÖZ, B AKKUŞ, K YILMAZ, İ USTA
2017
MOBİLYA ENDÜSTRİSİ ÜRETİM SÜREÇLERİNDE TEKNOLOJİ SEÇİMİ: Panel Ebatlama Makinesi Seçimi Örneklemesi
K YILMAZ, Y ÖZTÜRK, E BURDURLU
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (3), 774-785, 2017
2017
Rekabet Üstünlüğü Bakımından Ürün Tasarımındaki Farklılaşmanın Mobilya Endüstrisi Açısından İncelenmesi: Ankara İli Örneği/An Investigation About Competitive Advantage in Terms …
K YILMAZ, M ALTINÖZ, B AKKUŞ, İ USTA
2016
The Effect of Reconstituted Veneer on Chip Board Bending Strength / Yeniden Biçimlendirilmiş Kaplamaların Yonga Levhanın Eğilme Mukavemetine Etkisi
Y Kılıç, CG Karagöz, M Ulupınar Öz, İ Usta, B Akkuş, K Yılmaz
The XXVIITH International ConferenceResearch for Furniture Industry, 295-303, 2015
2015
A comprehensive overview of the occupational health and safety in wood products industry: Case study for furniture sector (Ağaç işleri endüstrisinde iş sağlığı ve güvenliği ile …
K Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
2015
Target Market Selection for Furniture Companies with the Multiple Criteria Decision Making Approach
K YILMAZ, Y ÖZTÜRK, E BURDURLU
The Effect of Reconstituted Veneer on Chip Board Bending Strenght
Y KILIÇ, K GÖKHAN, M ULUPINAR ÖZ, İ USTA, B AKKUŞ, K YILMAZ
Technology Selection in Furniture Manufacturing Processes: Sampling of Panel Sizing Machine Selection
K YILMAZ, Y ÖZTÜRK, E BURDURLU
Legal Requirements for Occupational Safety in the Wood-Based Products Industry and Analysis of Current Situation
K YILMAZ, E BURDURLU
Literature Review on Development of Integrated Decision Support Systems and Latest Applications
K YILMAZ, E BURDURLU
2023 Forecast for the Furniture Sector of Turkey with Data Mining
Y ÖZTÜRK, K YILMAZ, E BURDURLU
Gazi University, Faculty of Technology, Department of Wood Products Industrial Engineering, Ankara/Turkey
K YILMAZ, E BURDURLU
The XXIXTH International Conference Research for Furniture Industry, 367, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20