Follow
Prof. Dr. Hüseyin Çınar
Prof. Dr. Hüseyin Çınar
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Verified email at ybu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TARİHİ COĞRAFYA
O GÜMÜŞÇÜ, AGHH YILMAZ, H ÇINAR, M ATAOL, M BAYARTAN, ...
51*2013
18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu
H Çınar
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s 18, 2000
432000
Öğrencilerin sosyal görünüş kaygısının öğrenim yeri tercihlerine etkisi
H Çınar, N Keskin
Electronic Journal of Vocational Colleges 14, 457-464, 2015
412015
Osmanlıdan Cumhuriyete Çubuk Kazası
H Çınar
Bilge yayınevi, 2002
392002
Vakıflar kaynakçası
H Çınar, MK Kaya, VGM Yayınları
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2015
242015
Antep Şehrinde XVIII. Yüzyılda Kurulan Medreseler ve Vakıfları
H Çınar
Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan Gaziantep, 173-186, 1999
131999
Osmanlı-Ulak Menzilhane Sistemi ve XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Antep Menzilleri
H Çınar
Osmanlı Ansiklopedisi 3, 627-637, 1999
111999
Zemin iyileştirilmesinde jet grout yöntemi ve uygulamaya yönelik proje çalışmaları
H Çınar
Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20-125, 2014
72014
Tarihli çubuk kazası nüfus defteri
H Çınar, İ Kıvrım
Ankara: Çubuk Belediyesi Yayınları, 1842
71842
Osmanlı dönemi Rumeli para vakıfları
M Bulut, H Çınar, R Ademi, A Demir, A Kudat, M Doğan, C Korkut, M Çam, ...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019
62019
Osmanlı ve candaroğulları hanedanları arasında evlilik ilişkileri
H Çınar
Kuzey Anadolu’da Beylikler Dönemi Sempozyumu Bildirileri, Karatekin …, 2012
62012
Arslan Giray Han ve Kırım'ın Yeniden İmarında Vakıfların Rolü
H Çınar
Vakıflar Dergisi, s.117-138, 2007
62007
XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu
H Çınar
Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2000
62000
Ankara: mescidler, camiler, mezarlıklar, kitabeler
M Galib, S Erşahin, H Çınar
Altındaǧ Belediyesi, 1996
61996
Osmanlı’dan Günümüze Çubuk Kazası’nın İdari Yapısı
H Çınar
Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu,(9-10 Ekim 2015 …, 2016
52016
Hüsrev Paşa Vakfı’nın Ayntab’daki Vakıf Boyahaneleri
H Çınar
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2013
52013
XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntâb (Antep) Şehrinde Bir Güç Unsuru Olarak Yeniçeriler
H ÇINAR
Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu (22 Ekim 1999), 97-110, 2000
52000
H. 1020-1021 Tarihli 13 Numaralı Ankara Şer'iye Sicili-Transkripsiyon ve Değerlendirme
H Çınar
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1993
51993
Açıklamalı Türkiye Tarih Atlası Projesi/ATTAP
O Gümüşçü, Y Kılıç, H Çınar, A Uğur
TÜBİTAK/SOBAG, Ankara, 2011
42011
18. Yüzyılda Ayıntab (Antep) Sancağı’nın İdarî ve Malî Yapısı
H Çınar
Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, 267-297, 2008
42008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20