Balıkesir Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
balikesir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Kimya öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
İ Morgil, N Seçken, AS Yücel
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (1), 62-72, 2004
183*2004
Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması
M Bahar, NS Özatlı
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2), 75-85, 2003
115*2003
Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin belirlenmesi
E Korkmaz, H Gür
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (1), 64-74, 2006
69*2006
Genel kimya laboratuvarlarında V-diyagramı kullanımı ve uygulamaları
C Nakiboğlu, G Meriç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 58-75, 2000
63*2000
İlköğretim matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması
N Özsoy
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2), 112-119, 2003
59*2003
Crystallization behavior of PET materials
B Demirel, A Yaras, H Elcicek
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 (1), 26-35, 2011
57*2011
An investigation on fishes of Gökova Bay (southern Aegean Sea)
F Öğretmen, F Yılmaz, H Torcu Koç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2), 19-36, 2005
45*2005
Fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programlarının örnek ülkeler kapsamında değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere örnekleri)
G Meriç, R Tezcan
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (1), 62-82, 2005
44*2005
Lise X. sınıf, kimya II ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi
Fİ Morgil, A Yılmaz
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 24-37, 1999
42*1999
Çevre eğitiminin geliştirilmesi
AS Yücel, Fİ Morgil
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 76-89, 1999
36*1999
Potansiyel ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde akuatik organizmaların biokullanılabilirliliği
ZS Taylan, HB Özkoç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2), 17-33, 2007
33*2007
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Difüzyon İle İlgili Kavram Yanılgıları
O YILDIRIM, C NAKİBOĞLU, O SİNAN
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (1), 79-99, 2004
27*2004
Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları
N Turanlı, V Keçeli, NK Türker
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2), 135-149, 2007
25*2007
İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
H GÜR, G Seyhan
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (1), 17-27, 2006
24*2006
Fen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri
B Pekdağ
Balikesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2), 86-94, 2005
22*2005
Orta Öğretim Kimya Derslerinde Yapılanma (Constructıvıst) Kuramı Çerçevesinde “Çekirdek Kimyası” Ünitesinin Öğretimi
C NAKİBOĞLU, B BÜLBÜL
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 76-87, 2000
222000
Müzik öğretim yöntemlerinden, orff müzik öğretisine genel bir bakış
DB Çevik
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (1), 95-100, 2007
20*2007
Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri
ÖU Türkan
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 (2), 28-41, 2010
192010
Type and typology in architectural discourse
Y Güney
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (1), 3-18, 2007
18*2007
Öğrenci zihin haritalarında kente ilişkin deneyimle değişen çevre algısı
E Ülkeryıldız, ZD Arslan, T Akış
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 (1), 72-82, 2009
15*2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20