Balıkesir Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Kurumsal)
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Kurumsal)
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Kurumsal)
balikesir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Kimya öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
İ Morgil, N Seçken, AS Yücel
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (1), 62-72, 2004
1982004
Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması
M Bahar, NS Özatlı
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2), 75-85, 2003
1342003
Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin belirlenmesi
E Korkmaz, H Gür
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (1), 64-74, 2006
762006
Crystallization behavior of PET materials
B Demirel, A Yaras, H Elcicek
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 (1), 26-35, 2011
702011
İlköğretim matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması
N Özsoy
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2), 112-119, 2003
662003
Genel kimya laboratuvarlarında V-diyagramı kullanımı ve uygulamaları
C Nakiboğlu, G Meriç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 58-75, 2000
652000
Fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programlarının örnek ülkeler kapsamında değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere örnekleri)
G Meriç, R Tezcan
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (1), 62-82, 2005
512005
An investigation on fishes of Gökova Bay (southern Aegean Sea)
F Öğretmen, F Yılmaz, H Torcu Koç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2), 19-36, 2005
462005
Lise X. sınıf, kimya II ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi
Fİ Morgil, A Yılmaz
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 24-37, 1999
451999
Potansiyel ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde akuatik organizmaların biokullanılabilirliliği
ZS Taylan, HB Özkoç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2), 17-33, 2007
40*2007
Çevre eğitiminin geliştirilmesi
AS Yücel, Fİ Morgil
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 76-89, 1999
401999
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Difüzyon İle İlgili Kavram Yanılgıları
O YILDIRIM, C NAKİBOĞLU, O SİNAN
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (1), 79-99, 2004
322004
Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları
N Turanlı, V Keçeli, NK Türker
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2), 135-149, 2007
27*2007
Müzik öğretim yöntemlerinden, orff müzik öğretisine genel bir bakış
DB Çevik
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (1), 95-100, 2007
242007
Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri
ÖU Türkan
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 (2), 28-41, 2010
222010
İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
H GÜR, G Seyhan
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (1), 17-27, 2006
222006
Fen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri
B Pekdağ
Balikesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2), 86-94, 2005
222005
Orta Öğretim Kimya Derslerinde Yapılanma (Constructıvıst) Kuramı Çerçevesinde “Çekirdek Kimyası” Ünitesinin Öğretimi
C NAKİBOĞLU, B BÜLBÜL
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 76-87, 2000
212000
Type and typology in architectural discourse
Y Güney
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (1), 3-18, 2007
19*2007
Comparison of Properties of Friction and Diffusion Welded Joints Made between the Pure Aluminium and Copper Bars
AY İrfan, S Celik, İ ÇELİK
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 88-102, 2000
18*2000
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20