Balıkesir Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Kurumsal)
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Kurumsal)
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Kurumsal)
balikesir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kimya öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
İ Morgil, N Seçken, AS Yücel
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (1), 62-72, 2004
2482004
Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması
M Bahar, NS Özatlı
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2), 75-85, 2003
1922003
Crystallization behavior of PET materials
B Demirel, A Yaras, H Elcicek
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 (1), 26-35, 2011
1282011
Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin belirlenmesi
E Korkmaz, H Gür
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (1), 64-74, 2006
1062006
Genel kimya laboratuvarlarında V-diyagramı kullanımı ve uygulamaları
C Nakiboğlu, G Meriç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 58-75, 2000
772000
İlköğretim matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması
N Özsoy
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2), 112-119, 2003
752003
Fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programlarının örnek ülkeler kapsamında değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere örnekleri)
G Meriç, R Tezcan
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (1), 62-82, 2005
682005
An investigation on fishes of Gökova Bay (southern Aegean Sea)
F Öğretmen, F Yılmaz, H Torcu Koç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2), 19-36, 2005
602005
Potansiyel ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde akuatik organizmaların biokullanılabilirliliği
ZS Taylan, HB Özkoç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2), 17-33, 2007
532007
Various types of fixed-point theorems on S-metric spaces
TAŞ Nihal
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (2), 211-223, 2018
48*2018
Lise X. sınıf, kimya II ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi
Fİ Morgil, A Yılmaz
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 24-37, 1999
481999
Type and typology in architectural discourse
Y Güney
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (1), 3-18, 2007
462007
Çevre eğitiminin geliştirilmesi
AS Yücel, Fİ Morgil
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 76-89, 1999
431999
İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
H GÜR, G Seyhan
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (1), 17-27, 2006
392006
Müzik öğretim yöntemlerinden, orff müzik öğretisine genel bir bakış
DB Çevik
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (1), 95-100, 2007
382007
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Difüzyon İle İlgili Kavram Yanılgıları
O YILDIRIM, C NAKİBOĞLU, O SİNAN
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (1), 79-99, 2004
372004
Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Deneyiminin Tarihsel Analizi
MS Yenice
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 16 (1), 76-88, 2014
332014
Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları
N Turanlı, V Keçeli, NK Türker
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2), 135-149, 2007
332007
Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri
ÖU Türkan
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 (2), 28-41, 2010
322010
Fen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri
B Pekdağ
Balikesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2), 86-94, 2005
262005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20