Follow
Yeter Kitiş
Yeter Kitiş
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Relationship between healthy lifestyle behaviors and health locus of control and health‐specific self‐efficacy in university students
S Açıkgöz Çepni, Y Kitiş
Japan Journal of Nursing Science 14 (3), 231-239, 2017
592017
The Postpartum Depression Screening Scale: Its Reliability and Validity for the Turkish Population.
Z Karaçam, Y Kitiş
Turkish Journal of Psychiatry 19 (2), 2008
542008
Yirmi yaş ve üzeri kadinlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler.
Y Kitiş, N Bilgili, F Hisar, S Ayaz
Anatolian Journal of Cardiology/Anadolu Kardiyoloji Dergisi 10 (2), 2010
512010
Yaşlılarda yalnızlık, uyku kalitesi ve etkileyen faktorlerin değerlendirilmesi
N BİLGİLİ, Y KİTİŞ, S AYAZ ALKAYA
Türk Geriatri Dergisi 15 (1), 81-88, 2012
482012
İlköğretim öğrencilerinde el hijyeni ve el hijyeni eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi
Y KİTİŞ, N BİLGİLİ
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 4 (1), 2011
482011
What do midwives and nurses in Turkey know about nutrition in the first six months of life
Z Karaçam, Y Kitiş
Midwifery 21 (1), 61-70, 2005
412005
20 Yaş ve Üzeri Kadınların Fiziksel aktivite Düzeyleri, Fiziksel aktiviteye İlişkin İnançları ve Davranış Aşamalarının Belirlenmesi
Y Kitiş, Y Gümüş
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (3), 399-411, 2015
372015
Bir aile içi şiddet olgusu; sır tutma ilkesi ile şiddeti ihbar etme yükümlülüğü arasındaki etik ikilem
Y Kitiş, ÖGSŞ Bilgici
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 11 (11), 7-11, 2007
372007
The historical development and current status of nursing in Turkey
U Dal, Y Kitis
OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing 13 (2), 2008
252008
Hastane temizlik hizmetleri personelinin tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi
E Çamözü, Y Kitiş
TAF Preventive Medicine Bulletin 10 (6), 631-640, 2011
242011
Frequency and affecting factors of metabolic syndrome in women older than 20 years of age
Y Kitiş, N Bilgili, F Hisar, S AYAZ ALKAYA
ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 10 (2), 2010
212010
Gülveren Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan erkeklerin aile planlamasına ilişkin görüşleri ve karara katılma durumları
Y KİTİŞ, N BİLGİLİ, Z KARAÇAM, M YILDIZ BIÇAKÇI, ...
Sağlık ve Toplum 14 (1), 2004
212004
BİR HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ÖZ ETKİLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
UZ Dilek, Y KİTİŞ
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (3), 27-39, 2017
202017
Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin hasta düşmeleri ile ilgili farkındalıklarının belirlenmesi
S Duman, Y Kitiş
202013
Assessment of loneliness, quality of sleep and affecting factors in elders
N Bilgili, Y Kitiş, A Sultan
Turkish Journal of Geriatrics 15 (1), 2012
202012
Prostate cancer screening and health beliefs: A Turkish study of male adults
N Bilgili, Y Kitiş
Journal of Clinical Practice and Research 41 (2), 164, 2019
152019
Diyabetlilerin oral hipoglisemik ilaç insülin kullanma vebeslenmeye ilişkin riskli davranışları
Y KİTİŞ, F Karakum
Hemşirelik Forumu 6 (6), 2003
152003
The effect of aromatherapy application on cognitive functions and daytime sleepiness in older adults living in a nursing home
TA Yıldırım, Y Kitiş
Holistic Nursing Practice 34 (2), 83-90, 2020
142020
Sekizinci sınıf öğrencilerine bilişsel davranışçı yaklaşıma göre uygulanan öfke kontrol programının etkinliği
YG Şekerci, H Terzi, Y Kitiş, CB Okuyan
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 10 (4), 201-207, 2017
142017
Emzirmeyi olumsuz etkileyen bir faktör olarak pamukçuk; önleme, tanı ve tedavide hemşire/ebenin rolü
Y Kitiş, Z Karaçam
CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 8 (1), 46-52, 2004
142004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20