Follow
özgür turan
Title
Cited by
Cited by
Year
Zaman-Mekân İlişkisi ve Müziğin Plastisitesi Bağlamında Ses Heykelleri Kavramı; Başat Yapıtlar ve Temel Önermeler Üzerinden Yeni Bir Değerlendirme Denemesi (Yüksek Lisans Tezi)
Ö Turan
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2019
32019
Digital Lutherie and Digital Sound Sculptures In the Context of Sound Plasticity
O Turan, HA Maral
Proceedings of the Generative Art Conference, Verona, Itália 20 (1), 293 - 303, 2018
12018
21. yüzyıl enstrüman tasarım ve yapım pratiklerinde yeni bir yaklaşım önerisi; hibrit lutiyelik
özgür turan
Online Journal of Music Sciences 9 (1), 365 - 387, 2024
2024
Çalgı Yapımında Çevre Dostu Biyokompozit Malzemelerin Kullanımı / Use of Eco-Friendly Biocomposite Materials in Instrument Making
Ö Turan
12. ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU The 12th International Hisarlı …, 2022
2022
Barok çalgılar sergi kataloğu
LM Tonella Tüzün, AH Maral, Ö Turan, HA Maral, AB Basmacıoğlu, ...
Anadolu Üniversitesi, 2022
2022
KAVRAMSAL SANAT PARADİGMASINDA ENSTRÜMAN YAPIMI VE POSTMODERN DUYSAL TASARIM ALANLARINA BİR YANSIMASI OLARAK SOUND SCULPTURE KAVRAMININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ İZDÜŞÜMLERİ
Ö Turan, HA Maral
Turkish Online Journal of Design Art and Communication 14 (1), 339-353, 0
ZAMAN–MEKÂN İLİŞKİSİ VE MÜZİĞİN PLASTİSİTESİ BAĞLAMINDA SES HEYKELLERİ KAVRAMI; BAŞAT YAPITLAR VE TEMEL ÖNERMELER ÜZERİNDEN YENİ BİR DEĞERLENDİRME DENEMESİ
Ö TURAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7