Erhan ŞENER
Erhan ŞENER
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An integration of GIS and remote sensing in groundwater investigations: a case study in Burdur, Turkey
E Sener, A Davraz, M Ozcelik
Hydrogeology Journal 13 (5-6), 826-834, 2005
3122005
Combining AHP with GIS for landfill site selection: a case study in the Lake Beyşehir catchment area (Konya, Turkey)
Ş Şener, E Şener, B Nas, R Karagüzel
Waste management 30 (11), 2037-2046, 2010
3072010
Solid waste disposal site selection with GIS and AHP methodology: a case study in Senirkent–Uluborlu (Isparta) Basin, Turkey
Ş Şener, E Sener, R Karagüzel
Environmental monitoring and assessment 173 (1-4), 533-554, 2011
2212011
Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey)
Ş Şener, E Şener, A Davraz
Science of the Total Environment 584, 131-144, 2017
2022017
Assessment of groundwater vulnerability based on a modified DRASTIC model, GIS and an analytic hierarchy process (AHP) method: the case of Egirdir Lake basin (Isparta, Turkey)
E Sener, A Davraz
Hydrogeology Journal 21 (3), 701-714, 2013
1462013
Assessment of aquifer vulnerability based on GIS and DRASTIC methods: a case study of the Senirkent-Uluborlu Basin (Isparta, Turkey)
E Sener, S Sener, A Davraz
Hydrogeology Journal 17 (8), 2023, 2009
972009
Investigation of Aksehir and Eber Lakes (SW Turkey) coastline change with multitemporal satellite images
E Sener, A Davraz, S Sener
Water resources management 24 (4), 727-745, 2010
392010
Temporal variations of fluoride concentration in Isparta public water system and health impact assessment (SW-Turkey)
A Davraz, E Sener, S Sener
Environmental Geology 56 (1), 159-170, 2008
362008
Hydrogeology of karst aquifer systems in SW Turkey and an assessment of water quality and contamination problems
A Davraz, R Karaguzel, I Soyaslan, E Sener, F Seyman, S Sener
Environmental geology 58 (5), 973-988, 2009
332009
A satellite image approach to the study of lineaments, circular structures and regional geology in the Golcuk Crater district and its environs (Isparta, SW Turkey)
O Cengiz, E Sener, F Yagmurlu
Journal of Asian Earth Sciences 27 (2), 155-163, 2006
332006
Landfill Site Selection by using GIS and Multicriteria Decision Analysis
Ş Şener, E Şener, B Nas
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 1 (3), 134-144, 2011
242011
Evaluation of groundwater vulnerability to pollution using fuzzy analytic hierarchy process method
E Şener, Ş Şener
Environmental Earth Sciences 73 (12), 8405-8424, 2015
222015
Burdur Gölü seviye değişimlerinin çok zamanlı uydu görüntüleri ile izlenmesi
E Şener, A Davraz, T İsmailov
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu Turqua-V, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2-5, 2005
222005
Assessment of groundwater quality and health risk in drinking water basin using GIS
Ş Şener, E Şener, A Davraz
Journal of water and health 15 (1), 112-132, 2017
172017
Groundwater potential mapping by combining fuzzy-analytic hierarchy process and GIS in Beyşehir Lake Basin, Turkey
E Şener, Ş Şener, A Davraz
Arabian Journal of Geosciences 11 (8), 187, 2018
152018
Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi.
Ş Şener, E Şener
Journal of Natural & Applied Sciences 19 (2), 2015
92015
Modeling of water temperature based on GIS and ANN techniques: Case study of Lake Egirdir (Turkey)
E Sener, O Terzi, S Sener, R Kucukkara
Ekoloji 21 (83), 44-52, 2012
92012
Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinin Gürültü Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hazırlanması
N MOROVA, E ŞENER, S TERZİ, M BEYHAN, B HARMAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 14 (3), 271-278, 2010
92010
Preliminary Findings In Eğirdir Lake Water Quality: Assessment of In-Situ Measurements.
Ş Şener, E Şener, A Davraz, R Karagüzel, C Bulut
Journal of Natural & Applied Sciences 14 (1), 2010
62010
Eğirdir Gölü makrofitlerinin gelişme ve yayılma özelliklerinin sualtı gözlemleri ile izlenmesi
Y BOLAT, K Habil, U YILDIRIM, Y ÖZVAROL, İ TURNA, E ŞENER, ...
Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (3), 103-111, 2015
52015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20