Takip et
Erhan ŞENER
Erhan ŞENER
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey)
Ş Şener, E Şener, A Davraz
Science of the Total Environment 584, 131-144, 2017
5032017
Combining AHP with GIS for landfill site selection: a case study in the Lake Beyşehir catchment area (Konya, Turkey)
Ş Şener, E Şener, B Nas, R Karagüzel
Waste management 30 (11), 2037-2046, 2010
4402010
An integration of GIS and remote sensing in groundwater investigations: a case study in Burdur, Turkey
E Sener, A Davraz, M Ozcelik
Hydrogeology Journal 13 (5), 826-834, 2005
4112005
Solid waste disposal site selection with GIS and AHP methodology: a case study in Senirkent–Uluborlu (Isparta) Basin, Turkey
Ş Şener, E Sener, R Karagüzel
Environmental monitoring and assessment 173 (1), 533-554, 2011
3552011
Assessment of groundwater vulnerability based on a modified DRASTIC model, GIS and an analytic hierarchy process (AHP) method: the case of Egirdir Lake basin (Isparta, Turkey)
E Sener, A Davraz
Hydrogeology Journal 21 (3), 701-714, 2013
2352013
Assessment of aquifer vulnerability based on GIS and DRASTIC methods: a case study of the Senirkent-Uluborlu Basin (Isparta, Turkey)
E Sener, S Sener, A Davraz
Hydrogeology Journal 17 (8), 2023-2035, 2009
1372009
Investigation of Aksehir and Eber Lakes (SW Turkey) coastline change with multitemporal satellite images
E Sener, A Davraz, S Sener
Water resources management 24 (4), 727-745, 2010
622010
Groundwater potential mapping by combining fuzzy-analytic hierarchy process and GIS in Beyşehir Lake Basin, Turkey
E Şener, Ş Şener, A Davraz
Arabian Journal of Geosciences 11 (8), 1-21, 2018
542018
Evaluation of groundwater vulnerability to pollution using fuzzy analytic hierarchy process method
E Şener, Ş Şener
Environmental Earth Sciences 73 (12), 8405-8424, 2015
462015
Temporal variations of fluoride concentration in Isparta public water system and health impact assessment (SW-Turkey)
A Davraz, E Sener, S Sener
Environmental Geology 56 (1), 159-170, 2008
422008
Assessment of groundwater quality and health risk in drinking water basin using GIS
Ş Şener, E Şener, A Davraz
Journal of water and health 15 (1), 112-132, 2017
392017
Hydrogeology of karst aquifer systems in SW Turkey and an assessment of water quality and contamination problems
A Davraz, R Karaguzel, I Soyaslan, E Sener, F Seyman, S Sener
Environmental geology 58 (5), 973-988, 2009
392009
A satellite image approach to the study of lineaments, circular structures and regional geology in the Golcuk Crater district and its environs (Isparta, SW Turkey)
O Cengiz, E Sener, F Yagmurlu
Journal of Asian Earth Sciences 27 (2), 155-163, 2006
392006
Selection of landfill site using GIS and multicriteria decision analysis for Beysehir Lake Catchment Area Konya, Turkey
S Sener, E Sener, B Nas
Journal of Engineering Science and Design 1 (3), 134-144, 2011
372011
Burdur Gölü seviye değişimlerinin çok zamanlı uydu görüntüleri ile izlenmesi
E Şener, A Davraz, T İsmailov
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu Turqua-V, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü …, 2005
272005
Evaluation of climate and human effects on the hydrology and water quality of Burdur Lake, Turkey
A Davraz, E Sener, S Sener
Journal of African Earth Sciences 158, 103569, 2019
262019
Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinin gürültü haritalarının coğrafi bilgi sistemleri ile hazırlanması
N MOROVA, E ŞENER, S TERZİ, M BEYHAN, B HARMAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 14 (3), 271-278, 2010
19*2010
Hydrogeological and hydrochemical investigation in the Burdur Saline Lake Basin, southwest Turkey
Ş Şehnaz, E Şener, A Davraz, S Varol
Geochemistry 80 (4), 125592, 2020
182020
Kovada Gölü (Isparta) dip sedimanlarında ağır metal dağılımı ve kirliliğinin değerlendirilmesi
Ş Şener, E Şener
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 (2), 86-96, 2015
162015
Eğirdir gölü su kalitesine yönelik ön bulgular: yerinde ölçümlerin değerlendirilmesi
Ş ŞENER, E ŞENER, A DAVRAZ, R KARAGÜZEL, C BULUT
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 14 (1), 72-83, 2010
14*2010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20