Takip et
Ercan Oktan
Ercan Oktan
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effects of thinning on stand structure and tree stability in an afforested oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand in northeast Turkey
Z Yücesan, S Özçelik, E Oktan
Journal of forestry research 26, 123-129, 2015
272015
Predicting soil erosion in oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) stands in Eastern black sea region of Turkey
S Hacısalihoglu, E Oktan, Z Yucesan
African Journal of Agricultural Research 5 (16), 2200-2214, 2010
172010
The effects of land use change on soil loss and carbon stock amounts
S Hacısalihoğlu, M Mısır, N Mısır, Z Yücesan, E Oktan, S Gümüş, U Kezik
Fresenius Environmental Bulletin 26 (10), 2017
142017
Alpin zona yakın saf doğu ladini ormanlarının meşcere kuruluşlarıyla fonksiyonel yapılarının tespiti ve silvikültürel öneriler
AÖ ÜÇLER, ALİ DEMİRCİ, H YAVUZ, Z YÜCESAN, E OKTAN, AU GÜL
132001
Quantitative determination of soil loss and runoff in different land use types and slope classes in a semi-arid area in Turkey
S Hacisalihoglu, HZ Kalay, T Sariyildiz, E Oktan
Fresenius Environmental Bulletin 15 (10), 1299-1306, 2006
112006
Natural tree collectives of pure oriental spruce[Picea orientalis(L.) Link] on mountain forests in Turkey
AO Ucler, Z Yucesan, A Demirci, H Yavuz, E Oktan
Journal of Environmental Biology 28 (2), 295-302, 2007
92007
Ülkemizdeki Saf Doğu Ladini Ormanlarında Meşcere Kuruluşları
A Demirci, H Yavuz, AÖ Üçler, E Oktan, Z Yücesan
Büyüme ve Artım İlişkileri ve Silvikültürel Öneriler, TÜBİTAK-TOGTAG, Proje …, 2002
62002
Alpin Zona Yakın Saf Doğu Kayını Ormanlarının Meşcere Kuruluşlarıyla Fonksiyonel Yapılarının Tespiti ve Silvikültürel Öneriler
AÖ Üçler, A Demirci, H Yavuz, Z Yücesan, E Oktan, AU Gül
Tübitak TOGTAG Proje, 2001
62001
A New Prehistoric Settlement near Heraclea Pontica on the Western Black Sea Coast, İnönü Cave.
H Ekmen, FG Ekmen, A Güney, BS Arbuckle, G Mustafaoğlu, C Tunoğlu, ...
Arkeoloji Dergisi 1 (26), 2021
42021
Ecological and economic importance of studying propagation techniques of common hawthorn Crataegus monogyna Jacq.
G Özyurt, Z Yücesan, N Ak, E Oktan, AÖ Üçler
42019
Torul Orman İşletme Müdürlüğü Doğal Yaşlı Orman Alanlarında Meşcere Kuruluşları ve Silvikültürel Analizler, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
E Oktan
KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktota Tezi, 2015
42015
Soil Loss Under Different Release Cutting Intensities in an Artificial Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Stand
Z Yücesan, S HACISALİHOĞLU, E Oktan, S Ozcelik
Austrian Journal of Forest Science 130 (4), 2013
42013
Effect of thermal pretreatment on germination of seeds from different provenances of subalpine oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) forest in Turkey
AÖ Üçler, C Acar, Z Yücesan, E Oktan
Journal of sustainable forestry 37 (3), 302-315, 2018
32018
Fırtına vadisi yüksek dağ ormanlarında stabilite ve meşcere değeri
Z YÜCESAN, AÖ ÜÇLER, E OKTAN
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 13 (1), 117-128, 2013
32013
Structure and development in subalpine pure oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link) stands in Turkey.
Z Yücesan, AÖ Üçler, E Oktan
Austrian Journal of Forest Science 127 (2), 111-130, 2010
32010
EFFECTS OF DEFORESTATION ON SOIL EROSION AND CARBON SEQUESTRATION IN THE SOIL
E Oktan, U Kezik, S Hacisalihoglu, Z Yucesan
Fresenius Environmental Bulletin, 2239-2249, 2022
22022
Cutting propagation in common yew (Taxus baccata L.): a case study from a monumental tree.
E Oktan, N Atar
22021
Determining the homogeneity and stand quality values in pure Oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) grown in Turkey
E Oktan
Polish Journal of Environmental Studies 28 (3), 2019
22019
Analysis of release cutting effects on increment and growth in Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand
Z Yücesan, S Özçelik, E Oktan
Journal of Environmental Biology 36 (5), 1075, 2015
22015
Examining Some Functional Characteristics in Subalpine Pure Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link) Stands in Turkey
AÖ Üçler, Z Yücesan, E Oktan, A DEMİRCİ, H Yavuz, AU Gül
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 11 (2), 209-218, 2011
22011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20