Ercan Oktan
Ercan Oktan
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effects of thinning on stand structure and tree stability in an afforested oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand in northeast Turkey
Z Yücesan, S Özçelik, E Oktan
Journal of forestry research 26 (1), 123-129, 2015
142015
Quantitative determination of soil loss and runoff in different land use types and slope classes in a semi-arid area in Turkey
S Hacisalihoglu, HZ Kalay, T Sariyildiz, E Oktan
Fresenius Environmental Bulletin 15 (10), 1299-1306, 2006
112006
Alpin Zona Yakın Saf Doğu Ladini Ormanlarının Meşcere Kuruluşlarıyla Fonksiyonel Yapılarının Tespiti ve Silvikültürel Öneriler
AÖ Üçler, A Demirci, H Yavuz, Z Yücesan, E Oktan, AU Gül
Tübitak Tarım Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu Proje No: TOGTAG …, 2001
102001
Natural tree collectives of pure oriental spruce[Picea orientalis(L.) Link] on mountain forests in Turkey
AO Ucler, Z Yucesan, A Demirci, H Yavuz, E Oktan
Journal of environmental biology 28 (2), 295-302, 2007
92007
The effects of land use change on soil loss and carbon stock amounts
S Hacisalihoglu, M Misir, N Misir, Z Yücesan, E Oktan, S Gümüş, U Kezik
Fresenius Environmental Bulletin 26, 1-13, 2017
72017
Predicting soil erosion in oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) stands in Eastern black sea region of Turkey
S Hacısalihoglu, E Oktan, Z Yucesan
African Journal of Agricultural Research 5 (16), 2200-2214, 2010
62010
Ülkemizdeki Saf Doğu Ladini Ormanlarında Meşcere Kuruluşları
A Demirci, H Yavuz, AÖ Üçler, E Oktan, Z Yücesan
Büyüme ve Artım İlişkileri ve Silvikültürel Öneriler, TÜBİTAK-TOGTAG, Proje …, 2002
52002
Fırtına Vadisi Yüksek DaĞ Ormanlarında Stabilite ve Meşcere DeĞeri.
Z YÜCESAN, AÖ ÜÇLER, E OKTAN
Journal of Forestry Faculty of Kastamonu University 13 (1), 2013
22013
Soil Loss Under Different Release Cutting Intensities in an Artificial Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Stand
Z Yücesan, S HACISALİHOĞLU, E Oktan, S Ozcelik
22013
Examining Some Functional Characteristics in Subalpine Pure Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link) Stands in Turkey
AÖ Üçler, Z Yücesan, E Oktan, A DEMİRCİ, H Yavuz, AU Gül
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2), 209-218, 2011
22011
Predicting soil erosion in oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) stands in Eastern black sea region of Turkey
S Hacisalihoglu, E Oktan, Z Yucesan
African Journal of Agricultural Research 5 (16), 2200-2214, 2010
22010
Effect of thermal pretreatment on germination of seeds from different provenances of subalpine oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) forest in Turkey
AÖ Üçler, C Acar, Z Yücesan, E Oktan
Journal of Sustainable Forestry 37 (3), 302-315, 2018
12018
Soil Loss Under Different Release Cutting Intensities in an Artificial Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Stand
Z Yucesan, S Hacisalihoglu, E Oktan, S Ozcelik
Austrian Journal of Forest Science 130 (4), 255-270, 2013
12013
Stability and stand value in high mountain forests of Fırtına valley.
Z Yücesan, AÖ Üçler, E Oktan
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13 (1), 117-128, 2013
12013
Structure and development in subalpine pure oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link) stands in Turkey.
Z Yücesan, AÖ Üçler, E Oktan
Austrian Journal of Forest Science 127 (2), 111-130, 2010
12010
Toros Göknarı (Abies cilicica Car.)’nda Yaprak Alan İndeksinin Belirlenmesi: Adana Kozan Yöresi Örneği
E Oktan
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2), 218-223, 2019
2019
Determining the Homogeneity and Stand Quality Values in Pure Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link.) Grown in Turkey.
E Oktan
Polish Journal of Environmental Studies 28 (3), 2019
2019
ECOLOGICAL AND ECONOMIC IMPORTANCE OF STUDYING PROPAGATION TECHNIQUES OF COMMON HAWTHORN Crataegus monogyna Jacq.
G Özyurt, Z Yücesan, N Ak, E Oktan, AÖ Üçler
Сибирский лесной журнал, 63-67, 2019
2019
Modelling Top Soil Erosion Depend on Stand Profile for Anatolian Black Pine (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) Plantation in a Semi-Arid Ecosystem in Turkey
S Hacısalihoğlu, Z Yücesan, E Oktan, U Kezik, H Karadağ
European Journal of Forest Engineering 4 (2), 33-42, 2018
2018
Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri
Z Yücesan, AÖ Üçler, E Oktan, A Bayraktar, T Şafak
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (1), 27-34, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20