Follow
Ali BORAN
Ali BORAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk sanatında kale mimarisi
A Boran
Türkler Ansiklopedisi, C 7, 878-892, 2002
292002
Siirt ve İlçelerindeki 2000 Yılı Yüzey Araştırması
A Boran, A Tüfekçioğlu, Z Erdal
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 19. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2002
142002
Osmanlı Dönemi Kale Mimarisi
A Boran
Osmanlı Ansiklopedisi, X (Ankara 1999), 347-348, 1999
141999
Diyarbakır Kalesi
A Boran
Medeniyetler Mirası Diyarbakır Mimarisi, Diyarbakır, 2011
102011
Yeni Araştırmalar Bağlamında Diyarbakır Kalesi
A Boran, R Aykaç
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 273-282, 2019
92019
Anamur (Mamuriye) Kalesi, Kale Kitabesi ve İç Kale Camii
A Boran
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2004
92004
Ilgın kültür envanteri
A Boran
Ilgın Belediyesi Kültür Yayınları, 2013
82013
Ilgın’daki kültür varlıklarının durumu
A Boran
I. Ulusal Ilgın Sempozyumu 3, 2012
82012
Baykan'daki Osmanlı Dönemi Eserleri
A Boran
Siirt Valiliği, 2009
72009
KOZLUK'TAKİ KALELER
A Boran
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 23-36, 2005
72005
Diyarbakır’daki Osmanlı dönemi cami ve mescidleri
A Boran, Z Erdal
Ed.) İrfan Yıldız, Medeniyetler Mirası Diyarbakır Mimarisi, Diyarbakır …, 2011
62011
Kitabelerin Diliyle Samsun Kalesi ve İç Kale Mescidi
A Tüfekçioğlu, A Boran
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2004
62004
Divri¤ i Kale Camii’indeki Arslan Figürlerinin‹ konografik Yorumu
A Boran
Ortaça¤’da Anadolu Prof. Dr. Aynur Durukan’a Arma¤ an, 2002
62002
Ilgın ve Köylerindeki Tarihi Eserler
A BORAN
Geçmişten Günümüze Bütün Yönleriyle Ilgın, 24-57, 2001
62001
Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Kaleleri
A Boran
Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli’ye Armağan, Ankara, 2006
52006
Silifke Kalesi kazı buluntuları 2010-2020
A Boran, R Aykaç
Ege, 2021
42021
Tillo'daki tarihi eserler
A Boran
Siirt Valiliği, 2013
32013
Siirt'teki kültür varlıkları
A Boran, Z Erdal, A Tüfekçioğlu, İ Yıldız
Siirt Valiliği, 2013
32013
AKSARAY'DA ÜÇ CAMİ
A Boran, Z Erdal
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2001
32001
Geçmişten günümüze bütün yönleriyle Ilgın
A Boran, A Tüfekçioğlu, A Ögke
Ardıçlı Matbaacılık, 2001
32001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20