Abdullah CELIK
Abdullah CELIK
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversitelerin Kuruldukları Kente Katkıları
N Gültekin, A Çelik, Z Nas
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (e-journal), 264-269, 2008
58*2008
SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI: ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
A Çelik
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (1), 1-20, 2014
442014
Yerel Özerklik Açısından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Genel Bir Değerlendirilmesi
A ÇELİK
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
382013
YEREL SİYASETTE TEMSİL ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
A Çelik, AV Uluç
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 215-231, 2009
182009
Kent Yönetimi Bağlamında Kent Konseyinin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme
A ÇELİK
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2), 215-229, 2013
172013
Sivil Toplum Örgütlerinin Siyasal İktidarı Etkileme Yöntemleri
A ÇELİK, Ş AYKANAT
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2), 215-226, 2006
132006
Komünlerin (Belediyelerin) Ortaya Çıkışı ve İşlevleri
A ÇELİK, Ş AYKANAT
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6 (22), 101-115, 2007
112007
Kentsel dönüşüm ve kültürel dönüşüm
ZA KILINÇ, A Çelik
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 9 (18), 145-164, 2009
102009
Yerel Temsil Açısından Yerel Seçilmişler Üzerine Bir Araştırma: Bingöl İl Merkezi
A ÇELİK
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 17 (1), 5-18, 2008
72008
Belediye Başkanlarının Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılması Üzerine Bir Çalışma
A ÇELİK
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (14), 145-159, 2005
7*2005
Türkiye ve Fransa Yerel Yönetimlerinin Karşılaştırılması
A ULUÇ, A ÇELİK, O KAAN
Türk İdare Dergisi, 171-185, 2001
52001
Tüketim Toplumunun Çevre Sorunlarına Etkileri
A Çelik, A Küçük
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Econharran …, 2020
42020
Yerel Seçilmişlerin Bürokrasi–Siyaset İlişkisine Bakışı: Şanlıurfa Örneği
A Çelik, İ Mardinli
Yönetim Akademisi Dergisi 1 (1), 37-55, 2018
42018
Hayek’in Liberal Düşüncesinde Birey-Devlet İlişkisi
A ULUÇ, A ÇELİK
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (18), 131-141, 2006
4*2006
Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin Siyasal Değerleri Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep ve Şanlıurfa Örneği
AV ULUÇ, A ÇELİK, A TAŞTEKİN
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2015
32015
Halk Oylamasıyla Belediye Başkanları Görevden Alınabilmeli mi?
A Çelik
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (1 …, 2005
3*2005
Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Etik Değerlerinin Önemi
AÇÖF BİLBAY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 443-454, 2017
2*2017
Sosyal ve Hukuki Boyutu ile İşletmelerin Çevreye Karşı Sorumluluğu
N GÜLTEKİN, A ÇELİK, A Şuayip
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi 7 (27), 151-158, 2007
22007
Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Şanlıurfa Belediyesi
N Gültekin, A Çelik
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (1 …, 2007
22007
Batı Demokrasisinde Meşruiyet Sorunu
A ÇELİK, U Abdulvahap
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (8), 52-65, 2004
22004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20