Follow
hüseyin göçmenler
Title
Cited by
Cited by
Year
Beden dilinin yabancılara Türkçe öğretiminde etkisi
H Göçmenler
Ankara: Gazi Üniversitesi, 2011
272011
Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan farklılaştırılmış öğretimi projesi
O Özlem, H GÖÇMENLER
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31, 129-134, 2018
122018
Yabancılara Türkçe öğretiminde materyal geliştirme ve teknoloji kullanımı. A. Sarıçoban
H Göçmenler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi metodolojisi, 213-255, 2015
82015
BEDEN DİLİNİN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ
H GÖÇMENLER
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 63-74, 2014
62014
Suriyeli Öğrencilere Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaşanan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi.
MS Türker, H Göçmenler
Turkish Studies-Educational Sciences 15 (6), 2020
42020
Okul çağındaki Suriyeli mülteci öğrencilerin yaşadığı sorunların dil öğrenimi bağlamında değerlendirilmesi
MS TÜRKER, H GÖÇMENLER
as a Foreign Language 2, 118, 2020
42020
Mülteci öğrencilere Türkçeyi ikinci dil olarak öğreten öğretmenlerin öz yeterlik algıları
H GÖÇMENLER, MS TÜRKER
as a Foreign Language 2, 188, 2020
22020
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Farklılaştırılmış Öğretimi Projesindeki Kültürel Unsurların Değerlendirilmesi
H GÖÇMENLER, F BİRİNCİ, A ÖZDEMİR, N ÜNLÜ, Ş SARAÇ, ...
12019
Evaluation of Turkish Origin International Students' Writing Skills in Academic Turkish
H Gocmenler, YD Kurt
International Journal of Progressive Education 19 (4), 2023
2023
An Investigation of the Textbooks Used in Teaching Turkish to Foreigners with the Dimension of Instructional Design: Yeni Hitit, Yedi Iklim and Yeni Istanbul Examples.
H Gocmenler
Educational Policy Analysis and Strategic Research 18 (3), 483-511, 2023
2023
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA YÖNELİK KURUM VE FAALİYETLERİ
B GÜCÜYETER, M TÜRKER, E KOCAMAN GÜRATA, H ÇELİK, ...
Nobel, 2022
2022
Mülteci öğrencilere Türkçe öğreten öğretmenlerin motivasyonlarının incelenmesi
MS TÜRKER, H Göçmenler
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 396-406, 2021
2021
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN OKUMA STRATEJİLERİ: YEDİ İKLİM B2 SEVİYESİ DERS KİTABI ÖRNEĞİ
H GÖÇMENLER
STUDIES ON TURKISH CULTURE 18 (22), 33, 2021
2021
TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ (4-5. SINIF) DERS KİTABININ AVRUPA ORTAK ÇERÇEVE METNİ’NDEKİ KÜLTÜREL KATEGORİLERE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ
H GÖÇMENLER, A Fatma
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 144-174, 2021
2021
Türkçe ve Türk Kültürü (4-5. Sınıf) Ders Kitabının Avrupa Ortak Çerçeve Metni'ndeki Kültürel Kategorilere Göre Değerlendirmesi.
H GÖÇMENLER, F AÇIK
Igdir University Journal of Social Sciences, 2021
2021
Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hizmet İçi Eğitimlerin Öğretmen Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi
H Göçmenler, M Türker
Turkish Studies-Educational Sciences 16 (1), 2021
2021
Suriyeli Öğrencilere Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaşanan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
M Türker, H Göçmenler
TURKISH STUDIES-EDUCATIONAL SCIENCES 15 (6), 2020
2020
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK UZAKTAN FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİMİ PROJESİNDEKİ KÜLTÜREL UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
H Göçmenler
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, 137, 2019
2019
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Beden Dilinin Önemi
M BALCI, F GÜNDÜZ, K ARAMAK, M KURT, N TEMUR, A Ersöz, ...
Kültür Sanat Yayınevi, 2016
2016
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme
A SARIÇOBAN, F METE, M NURLU, H VARGELEN AKCİN, O ÖZDEMİR, ...
Anı Yayıncılık, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20