Yılmaz DAŞLI
Yılmaz DAŞLI
Doç. Dr., Sağlık Yönetimi Bölümü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sağlık İletişiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Medya Kullanımı
EBB Zekiye TAMER GENCER, Yılmaz DAŞLI
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ 22 (1), 42-52, 2019
132019
SOSYAL YARDIMLARIN SORUNLU ALANI: MUHTAÇLIK TESPİTİ
Y Daşlı
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 39 (2 …, 2015
122015
Use of Social Media as a Tool for Political Communication in the Field of Politics
Y DAŞLI
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 9 (1), 243-251, 2019
102019
Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması
Y DAŞLI
YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty) 16 (1), 364-385, 2019
82019
Determination of attitudes on gender: A study on higher education students
Y DASLI, S SARICOBAN
European Scientific Journal 12 (26), 2016
72016
YOKSULLUĞUN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SEYRİ.
E SARIKOCA, Y DAŞLI
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
72016
YOKSULLUKLA MÜCADELE ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI
Y DAŞLI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 2018
62018
Yoksulluğun Bir Nedeni Olarak Kamusal Sosyal Yardımlar: Sivas Merkez İlçe Örneği
Y DAŞLI
Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversite-si Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2015
52015
Kemal Tahir'in düşün eserlerindeki bazı sosyolojik tartışmalar
Y Daşlı
Sosyal Bilimler Enst., Y. Lisans tezi, 2007
2*2007
Determining Health Professionals’ Knowledge Levels On Child Abuse And Neglect
YD Nilüfer TUĞUT
Turkish Studies 14 (2), 827-839, 2019
1*2019
YOKSULLUKLA MÜCADELEDE YENİ BİR YAKLAŞIM: İŞLEVSEL YOKSULLUK.
Y DAŞLI
Electronic Turkish Studies 13 (26), 2018
12018
TARİHE DUYULAN İLGİ: KEMAL TAHİR
Y Daşlı
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 38 (1), 59-83, 2014
1*2014
ÖĞRENCİLERİN PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME
ZT GENCER, Y DAŞLI
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2), 1189-1213, 0
1
BİLİMSEL BİLGİDE ETİK VE İNTİHAL
T Ercan, Y Daşlı, EB Biçer
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 …, 2021
2021
Sosyal Sorunların Merkezindeki "Aile"
Y DAŞLI
Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, 2019
2019
Determınıng The Gender Role Attıtudes Of Academıc Staff And The Affectıng Factors
NT Yılmaz DAŞLI
International Journal of Eurasia Social Sciences 10 (35), 313-323, 2019
2019
KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR YARDIM PROGRAMI: SİVAS ÖRNEĞİ
Y Daşlı
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 130-147, 2016
2016
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS KREDİ YURTLAR KURUMU ÖRNEĞİ
D YILMAZ, S SARIÇOBAN
İkinci Uluslararası Saraybosna Sosyal Bilimler Konferansı, 405-421, 2016
2016
KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR YARDIM PROGRAMI ETKİ ANALİZİ: SİVAS ÖRNEĞİ
Y DAŞLI
2nd International Congress on Applied Sciences : Migration, Poverty and …, 2016
2016
Toplumsal Tabakalaşma Olarak "Yeni Orta Sınıf"
Y DAŞLI
Toplumsal Tabakalaşma, 1-24, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20