Follow
M. Oğuz Arslan
M. Oğuz Arslan
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Küresel keynesçilik ve küresel ekonomik kriz
MO Arslan
Ege Akademik Bakış 10 (4), 1231-1244, 2010
242010
Küresel kamu malı olarak sağlık ve kuş gribinin Türkiye ekonomisine etkileri
M Arslan
PQDT-Global, 2006
182006
Vergi Cennetleri ve Küresel Yoksulluk
MO Arslan
Vergi Raporu Dergisi 142, 42-49, 2011
172011
Finansal istikrarsızlık hipotezi, Tobin vergisi ve uluslararası finansal sistem: Post keynesyen vir çerçeve
TY Ergül, MO Arslan
132009
Kamu Maliyesi
Ş Tosunoğlu, T Moğol, T Çakır, C Dülger, MO Arslan, A Taraktaş
Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 2012
102012
Yeni kamusal mal: özgür ve açık kaynak kodlu yazılım
MO Arslan
New Public Good: Free and Open Source Software, Nisan Kitabevi, Eskişehir, 2011
102011
Free and open source software as a public good: Implications for education
MO Arslan
International Association of Social Science Research 2, 158-165, 2014
92014
Linking agent-based computational economics to post keynesian economics
MO Arslan
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (1), 1-17, 2017
72017
An agent-based analysis of tax compliance for Turkey
MO Arslan, Ö İcan
Anadolu Üniversitesi, 2013
72013
Türkiye'de Turizmle İlgili Yasaların Doğal Çevreye Etkileri
M ARSLAN
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (3), 66-75, 1995
71995
Kamu Maliyesinin İşlevleri
MO Arslan
Kamu Maliyesi içinde, 21-39, 2018
62018
Fatih Erdoğan’ın eserlerinde yardımseverlik değeri
O Yılmaz, MO Arslan
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2), 37-44, 2014
62014
Bestami Yazgan’ın eserlerinde dini değerler. 1
O Yılmaz, MO Arslan
Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı SempozyumuBildiri Kitabı, 2014
62014
The Effects Of Neighborhood On Tax Compliance Rates: Evidence From An Agent Based Model
MO ARSLAN
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (1), 337-350, 2013
32013
The Relationship between Public Expenditures and Economic Growth in Southeastern European Countries: An Analysis of Bootstrap Panel Granger Causality
H Altinok, M ARSLAN
ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH 54 (3), 2020
22020
Economic benefits of free and open source software: an evaluation for health sector
MO ARSLAN
Hacettepe Saðlýk Ýdaresi Dergisi 17 (2), 119-31, 2014
22014
Bilgisayar destekli diferansiyel dişli kutusu tasarımı, modelleme ve animasyonu
M Arslan
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
22011
Global taxation: An idea between taboo and urgency
MO Arslan
Iktisat Isletme ve Finans 23 (271), 46-60, 2008
22008
Vergi Kaçırma Analizinde İki Yeni Yöntem: Ajan Tabanlı Modelleme ve Ekonofizik
MO Arslan
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 25 (2), 451-475, 2018
12018
Knowledge as an Intergenerational Public Good: An Evaluation for CERN
MO Arslan
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20