Follow
GÜLPINAR KELEMCI
GÜLPINAR KELEMCI
Professor der Marketing, Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yöresel ürün imajının tüketici satın alma davranışı ve yüksek fiyat ödeme eğilimi üzerindeki etkisi: İstanbul ilinde bir uygulama
G KELEMCI SCHNEIDER, AB CERİTOĞLU
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 6, 29-52, 2010
41*2010
Lüks Markalar Gerçekten Güçlü Markalar mı? Türkiye'deki Temel, Premium ve Lüks Markaların Faydaları ve Marka Güçlerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma
C Baumgarth, G Kelemci Schneider, B Ceritoğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 2008
312008
Perakendeci Markasına Karşı Geliştirilen Tutum ve Satınalma Davranışlarında Türk-Alman Toplumu Tüketicilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Gıda Sektöründe Bir Uygulama
G Kelemci
PQDT-Global, 2002
152002
Kriz yönetimi
H Sumer, H Pernsteiner
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009
102009
Tüketicilerin Gıda Ürünlerinin Kalitesini Algılamada Dikkate Aldıkları İçsel ve Dışsal Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma
A Uslu, G Kelemci, AB Ceritoğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1 …, 2002
82002
The role of the local products in a global World an investigation in İstanbul
G Kelemci Schneider, B Ceritoğlu
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 6, 29-52, 2010
62010
Müşteri yaşam boyu değeri hesaplama modelleri ve model değişkenlerine genel bir bakış
GK Schneider, D Sağlam
Pazarlama Dünyası Dergisi 21 (5), 32-38, 2007
62007
Impulse für die Markenforschung und Markenführung
C Baumgarth, G Schneider Kelemci, B Ceritoglu
Springer-Verlag, 2009
52009
Perakendeci Markasına Karşı Geliştirilen Tutum ve Satın Alma Davranışlarında Türk-Alman Tüketicilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Gıda Sektöründe Bir Uygulama
G Kelemci
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2002
42002
Aracı Markalarının Markalama Kararlarındaki Yeri ve Bu Markaların Toptancı, Perakendeci, Üretici Bazındaki Avantaj ve Dezavantajları
A Uslu, G Kelemci
Öneri Dergisi, Ocak, 9-13, 2000
42000
Kült film içerikleri ve karakterlerinin Twitter üzerinden marka iletişimde kullanılması: Star Wars üzerine bir inceleme
G Kelemci, G Güsan
İletişim Çalışmaları 207, 225, 2016
32016
Tüketicilerde marka kişiliği algısı ile marka tercihine ilişkin bir analiz: Hijyenik ürünler sektöründe bir uygulama
G Kelemci, C Bodur
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24, 2-6, 2009
32009
SİNSİ (TUZAK) PAZARLAMANIN MARKA FARKINDALIĞI VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖRNEĞİ
G Kelemci, E Karapınar
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 17 (2), 185-203, 2016
22016
Ist CHANEL wirklich stärker als NIVEA? Empirische Studie zum Nutzen, Opfer und zur Markenstärke von Basis-, Premium-und Luxusmarken
C Baumgarth, G Kelemci-Schneider, B Ceritoğlu
Aktuelle Beiträge zur Markenforschung, 167-193, 2010
22010
Politik Pazarlamada Marka Kişiliği Boyutlarının Analizi: Türkiye’deki Siyasal Partiler Üzerine Bir Araştırma
G Kelemci, G Güsan, E Karapınar, O Hazır
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
12017
TÜKETİCİ RUH HALİ-HEDONİK TÜKETİM VE ÜRÜNE ÖDENMEK İSTENEN BEDEL FİYAT ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE KİŞİLİK BOYUTU OLARAK HİSLERE/DENEYİME AÇIKLIĞIN ROLÜ
G KELEMCİ, GG KÖSE, ALP Ayça
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 13 (2), 225-254, 0
1
YATIRIMCI ODAKLI MARKA DENKLİĞİ ALGISI, YATIRIM YAPMA EĞİLİMİ VE FİNANSAL RİSK TOLERANSI İLİŞKİSİNDE BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
G Kelemci, GG Köse, MU Polat
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 17 (3), 918-943, 2021
2021
VOLKSWAGEN EMISSIONS SCANDAL: AN EMPIRICAL STUDY ABOUT CUSTOMERS REACTION
G Kelemci, E Yildiz, G Gusan
Journal of Management Marketing and Logistics 4 (4), 423-437, 2017
2017
Empirische Studie zum Nutzen, Opfer und zur
C Baumgarth, G Kelemci-Schneider
Aktuelle Beiträge zur Markenforschung: Tagungsband des 3. Internationalen …, 2010
2010
Empirische Studie zum Nutzen, Opfer und zur Markenstärke von Basis-, Premium-und Luxusmarken Carsten Baumgarth, Gülpinar Kelemci-Schneider und Bahar Cerito÷ lu
IC wirklich stärker als NIVEA
Aktuelle Beiträge zur Markenforschung: Tagungsband des 3. Internationalen …, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20