GÜLPINAR KELEMCI
GÜLPINAR KELEMCI
Professor der Marketing, Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Lüks Markalar Gerçekten Güçlü Markalar mı? Türkiye'deki Temel, Premium ve Lüks Markaların Faydaları ve Marka Güçlerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma
C Baumgarth, G SCHNEİDER, B Ceritoğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 2008
242008
Perakendeci markasına karşı geliştirilen tutum ve satınalma davranışlarında Türk-Alman toplumu tüketicilerinin karşılaştırılmasına yönelik gıda sektöründe bir uygulama
G Kelemci
Marmara Üniversitesi, 2002
132002
Kriz yönetimi
H Sumer, H Pernsteiner
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009
92009
Tüketicilerin Gıda Ürünlerinin Kalitesini Algılamada Dikkate Aldıkları İçsel ve Dışsal Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma
A Uslu, B Ceritoglu, G Kelemci
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1 …, 2002
92002
Müşteri yaşam boyu değeri hesaplama modelleri ve model değişkenlerine genel bir bakış
GK Schneider, D Sağlam
Pazarlama Dünyası Dergisi 21 (5), 32-38, 2007
52007
Impulse für die Markenforschung und Markenführung
C Baumgarth, GK Schneider, B Ceritoglu
Springer-Verlag, 2009
42009
Tüketicilerde Marka Kişiliği Algısı İle Marka Tercihine İlişkin Bir Analiz: Hijyenik Ürünler Sektöründe Bir Uygulama
G Kelemci, C Bodur
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2-5, 2009
32009
Perakendeci Markasına Karşı Geliştirilen Tutum ve Satın Alma Davranışlarında Türk-Alman Tüketicilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Gıda Sektöründe Bir Uygulama
G Kelemci
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2002
32002
Kült Film İçerikleri ve Karakterlerinin Twitter Üzerinden Marka İletişimde Kullanılması: Star Wars Üzerine Bir İnceleme
G Kelemci, G Güsan
İletişim Çalışmaları 2016, 207-225, 2016
22016
SİNSİ (TUZAK) PAZARLAMANIN MARKA FARKINDALIĞI VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖRNEĞİ
G Kelemci, E Karapınar
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 17 (2), 185-203, 2016
22016
Yöresel ürün imajının tüketici satın alma davranışı ve yüksek fiyat ödeme eğilimi üzerindeki etkisi: İstanbul ilinde bir uygulama
KSGAB Ceritoğlu
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 6, 29-52, 2010
22010
Ist CHANEL wirklich stärker als NIVEA? Empirische Studie zum Nutzen, Opfer und zur Markenstärke von Basis-, Premium-und Luxusmarken
C Baumgarth, G Kelemci-Schneider, B Ceritoğlu
Aktuelle Beiträge zur Markenforschung, 167-193, 2010
22010
Aracı markalarının markalama kararlarındaki yeri ve bu markaların toptancı, perakendeci, üretici bazındaki avantaj ve dezavantajları
A Uslu, G Kelemci
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
12000
Politik Pazarlamada Marka Kişiliği Boyutlarının Analizi: Türkiye’deki Siyasal Partiler Üzerine Bir Araştırma
G Kelemci, G Güsan, E Karapınar, O Hazır
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
2017
VOLKSWAGEN EMISSIONS SCANDAL: AN EMPIRICAL STUDY ABOUT CUSTOMERS REACTION
G Kelemci, E Yildiz, G Gusan
Journal of Management Marketing and Logistics 4 (4), 423-437, 2017
2017
Einstellung und Kaufverhalten der Türkischen Konsumenten in Bio-Lebensmitteln
N Kement
Marmara Universitaet, 2010
2010
Carsten Baumgarth, Gülpinar Kelemci-Schneider und
IC wirklich stärker als NIVEA
Aktuelle Beiträge zur Markenforschung: Tagungsband des 3. Internationalen …, 2010
2010
TÜKETİCİ RUH HALİ-HEDONİK TÜKETİM VE ÜRÜNE ÖDENMEK İSTENEN BEDEL FİYAT ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE KİŞİLİK BOYUTU OLARAK HİSLERE/DENEYİME AÇIKLIĞIN ROLÜ
G KELEMCİ, GG KÖSE, ALP Ayça
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 13 (2), 225-254, 0
ARACI MARKALARININ MARKALAMA KARARLARINDAKİ YERİ VE BU MARKALARIN TOPTANCI, PERAKENDECİ, ÜRETİCİ BAZINDAKİ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
U Aypar, G KELEMCİ
Öneri Dergisi 3 (13), 9-13, 0
TÜKETİCİ RUH HALİ-HEDONİK TÜKETİM VE ÜRÜNE İLİŞKİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE HİSLERE/DENEYİME AÇIKLIĞIN ROLÜ
G KELEMCİ, GG KÖSE, A ALP
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20