arif altun
arif altun
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Undergraduate students' academic achievement, field dependent/independent cognitive styles and attitude toward computers
A Altun, M Cakan
Journal of Educational Technology & Society 9 (1), 289-297, 2006
1962006
Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar
A Altun
Anı Yayıncılık, 2005
1542005
Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi
Y Akpınar, A Altun
Elementary Education Online 13 (1), 2014
1382014
İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar deneyimleri ile uzamsal düşünme ve geometri başarıları arasındaki ilişki
S Olkun, A Altun
The Turkish Online Journal of Educational Technology 2 (4), 86-91, 2003
1312003
Computers and 2D geometric learning of Turkish fourth and fifth graders
S Olkun, A Altun, G Smith
British Journal of Educational Technology 36 (2), 317-326, 2005
1142005
Patterns in cognitive processes and strategies in hypertext reading: A case study of two experienced computer users
A Altun
Journal of educational multimedia and hypermedia 9 (1), 35-55, 2000
912000
Ögretmen adaylarinin bilissel stilleri ile bilgisayara yönelik tutumlari arasindaki iliskinin incelenmesi
A Altun
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 2 (1), 2003
822003
Öğretim tasarımı
B Akkoyunlu, A Altun, M YILMAZ SOYLU
Maya Akademi: Ankara, 2008
792008
Undergraduate students' experiences in programming: difficulties and obstacles
B Özmen, A Altun
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (3), 1-27, 2014
712014
Programlamaya ilişkin öz yeterlilik algısı ölçeğinin Türkçe formunun güvenirlik ve geçerlik çalışması
A ALTUN, SG MAZMAN
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 3 (2), 297-308, 2012
632012
Use of a content management system for blended learning: Perceptions of pre-service teachers
A Altun, Y Gulbahar, O Madran
Turkish Online Journal of Distance Education 9 (4), 138-153, 2008
612008
An investigation of LIS qualifications throughout the world
P Dalton, K Levinson
International and comparative studies in information and library science: A …, 2000
56*2000
Öğrenci gözüyle siber aylaklik ve nedenleri
E Ergün, A Altun
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2 (1), 36-53, 2012
532012
E-okuryazarlık
A Altun
Milli eğitim dergisi 158 (03), 2003
532003
Eğitimde internet uygulamaları
A Altun
Ankara Anı Yayıncılık, 2005
502005
Understanding hypertext in the context of reading on the web: Language learners' experience
A Altun
Current Issues in Education 6, 2003
452003
Early risks of death, stroke/systemic embolism, and major bleeding in patients with newly diagnosed atrial fibrillation: results from the GARFIELD-AF registry
JP Bassand, S Virdone, SZ Goldhaber, AJ Camm, DA Fitzmaurice, ...
Circulation 139 (6), 787-798, 2019
412019
Bir eğitim aracı olarak internet
SA Altun, A Altun
Milli Eğitim Dergisi 147, 23-25, 2000
352000
Yapılandırmacı öğretim sürecinde viki kullanımı
A Altun
International Educational Technology Conference (IETC), Eskişehir, Türkiye, 2008
332008
Üniversite öğrencilerinin analiz dersi kapsamında matematiksel kanıtlama süreçleri: Örnek olay çalışması
S Meltem-arif-petek
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40 (2), 295-319, 2007
322007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20