arif altun
Title
Cited by
Cited by
Year
Undergraduate students' academic achievement, field dependent/independent cognitive styles and attitude toward computers
A Altun, M Cakan
Journal of Educational Technology & Society 9 (1), 289-297, 2006
1732006
Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar
A Altun
Anı Yayıncılık, 2005
1352005
İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar deneyimleri ile uzamsal düşünme ve geometri başarıları arasındaki ilişki
S Olkun, A Altun
The Turkish Online Journal of Educational Technology 2 (4), 86-91, 2003
1092003
Computers and 2D geometric learning of Turkish fourth and fifth graders
S Olkun, A Altun, G Smith
British Journal of Educational Technology 36 (2), 317-326, 2005
982005
Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi
Y Akpınar, A Altun
Elementary Education Online 13 (1), 2014
972014
Eğitim Bilim Açısından Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Programına Elestirel Bir Yaklaşım.
A Altun
Journal of Kirsehir Education Faculty 10 (3), 2009
892009
Patterns in cognitive processes and strategies in hypertext reading: A case study of two experienced computer users
A Altun
Journal of educational multimedia and hypermedia 9 (1), 35-55, 2000
882000
Ögretmen Adaylarinin Bilissel Stilleri ile Bilgisayara Yönelik Tutumlari Arasindaki Iliskinin Incelenmesi
A Altun
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 2 (1), 2003
702003
Öğretim tasarımı
B Akkoyunlu, A Altun, MY Soylu
Maya Akademi Yayın Dağıtım, 2008
652008
Use of a content management system for blended learning: Perceptions of pre-service teachers
A Altun, Y Gulbahar, O Madran
Turkish Online Journal of Distance Education 9 (4), 138-153, 2008
592008
Programlamaya ilişkin öz yeterlilik algısı ölçeğinin Türkçe formumun geçerlilik ve güvenirlik çalışması
A Altun, SG Mazman
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 3 (2), 297-308, 2012
542012
An investigation of LIS qualifications throughout the world
P Dalton, K Levinson
International and comparative studies in information and library science: A …, 2000
53*2000
Undergraduate students’ experiences in programming: Difficulties and obstacles
B Özmen, A Altun
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (3), 9-27, 2014
512014
E-okuryazarlık
A Altun
Milli eğitim dergisi 158 (03), 2003
452003
Öğrenci gözüyle siber aylaklik ve nedenleri
E Ergün, A Altun
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2 (1), 36-53, 2012
432012
Eğitimde internet uygulamaları
A Altun
Anı Yayıncılık, 2005
412005
Development of the school principals' servant leadership behaviors scale and evaluation of servant leadership behaviors according to teachers' views
A Ekinci
Egitim ve Bilim 40 (179), 2015
40*2015
CogSkillnet: An ontology-based representation of cognitive skills
P Askar, A Altun
Journal of Educational Technology & Society 12 (2), 240-253, 2009
302009
Understanding hypertext in the context of reading on the web: Language learners' experience
A Altun
Current Issues in Education 6, 2003
292003
Üniversite öğrencilerinin analiz dersi kapsamında matematiksel kanıtlama süreçleri: Örnek olay çalışması
M Sarı, A Altun, P Aşkar
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40 (2), 295-319, 2007
282007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20