Follow
Abdulkerim AYDIN
Abdulkerim AYDIN
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The Mediating Role of Critical Thinking and Cooperativity in the 21st Century Skills of Higher Education Students
Ö KOÇAK, M ÇOBAN, A AYDIN, N ÇAKMAK
Thinking Skills and Creativity, 100967, 2021
52021
Comparison of theoretical frameworks of doctoral theses on the field of instructional technology: The Turkey-US case
ES Şimşek, G Atila, A Aydın, İ Reisoğlu, Y Göktaş
Library & Information Science Research, 101138, 2022
2022
Nesnelerin İnterneti’nin Eğitimde Kullanıldığı Alanlar ve Bu Alanlara Etkileri
A AYDIN, B USANMAZ, Y GÖKTAŞ
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 11 (2), 425-436, 2021
2021
Eğitim ortamlarındaki fiziksel değişkenlerin nesnelerin interneti uygulaması kullanılarak öğrenciler üzerindeki etkisinin incelenmesi
A Aydın, Y Göktaş
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4