Follow
Mehmet Fatih Aysan
Mehmet Fatih Aysan
Marmara University, Sociology, Center for Population and Social Policies
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Welfare Regimes for Aging Populations: No Single Path for Reform
MF Aysan, R Beaujot
Population and Development Review 35 (4), 701-720, 2009
422009
Türkiye’nin Demografik Dönüşümü ve Yeni Meydan Okumalar / Turkey’s Demographic Transition and New Challenges
MF Aysan
Türkiye’de Toplumsal Değişim, 67-87, 2014
33*2014
Reforms and Challenges: The Turkish Pension Regime Revisited
MF Aysan
Emerging Markets Finance and Trade 49 (sup5), 148-162, 2013
282013
The Effect of Employment Status on Life Satisfaction in Europe
MF Aysan, U Aysan
Empirical Studies on Economics of Innovation, Public Economics and …, 2017
212017
Between Risks and Opportunities: Social Policies in Contemporary Turkey
MF Aysan
Turkish Economy: Between Middle Income Trap and High Income Status, 101-120, 2018
142018
Avrupa’da Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitiminin Mukayeseli Analizi / Comparative Analysis of Early Childhood Care and Education in Europe
MF Aysan, A Özdoğru
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3 (30), 167-194, 2015
14*2015
Pension Regimes, Gender and Generational Inequalities: The Persistence of Institutional Differences in Ageing Post-industrial Democracies
MF Aysan
Ageing Populations in Post-industrial Democracies, 128-148, 2012
142012
Bildiğimiz Refah Devletini Yeniden Düşünmek COVID19 Pandemisi ve Sonrasında Sosyal Politikalar / Rethinking the Welfare State: Social Policies during the COVID-19 Pandemic and …
MF Aysan
Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği, 669-687, 2020
13*2020
Welfare Regimes for Ageing Populations: Divergence or Convergence
MF Aysan
XXVI IUSSP International Population Conference, 2009
132009
Türkiye'de Sosyal Politika Disiplininin ve Uygulamalarının Gelişimi / The Development of Social Policy and Its Applications in Turkey
MF Aysan, A Kaya
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 6 (11), 223-250, 2008
12*2008
Who Cares?: Elderly Care in Turkey
MF Aysan, U Aysan
Economia & Lavoro 50 (3), 33-46, 2016
112016
Küreselleşme, “Kriz” ve Refah Devleti / Globalization, ‘Crisis’, and the Welfare State
MF Aysan
Küreyel Dönüşümler: Küreselleşme, Zihniyet, Siyaset, 107-128, 2012
10*2012
Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar / Social Policies in the Future of Turkey
MF Aysan
ISBN: 978-625-44342-1-1 1, 136, 2020
8*2020
Türkiyede Gençliğin Refahı, Sosyal Politikalar ve Kurumlar / The Welfare of the Youth, Social Policies, and Institutions in Turkey
MF Aysan, S Avcı
Gençlik Araştırmaları Dergisi / Journal of Youth Research 6 (2), 109-143, 2015
8*2015
Militarism and welfare distribution in the Middle East and North Africa
E Gunes, MF Aysan
Afro Eurasian Studies 3 (2), 68-91, 2014
72014
Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki Sosyal Politikalar / Social Policies in Turkey in the Globalization Process
MF Aysan
Sosyal Politika Dergisi 1 (1), 61-64, 2006
72006
Sağlık Diplomasisi / Health Diplomacy
MF Aysan, MF Paluluoğlu
Dönüşen Diplomasi ve Türkiye: Aktörler, Alanlar, Araçlar, 259-286, 2020
62020
Nesiller Arası Transferin Değişimi ve Mutluluğa Etkisi / Changes in Inter-generational Transfer and its Effect on Happiness
MF Aysan
Türkiye Aile Yapısı İleri İstatistik Analizi, 2018, 314-333, 2018
6*2018
Küreselleşme Bağlamında Türkiye’de Sosyal Politikaların Dönüşümü / Transformation of Social Policies in Turkey in the Context of Globalization
MF Aysan
TC Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Müdürlüğü Kurumu …, 2006
62006
Sosyal Politikada Yeni Eğilimler ve Yerel Yönetimler / New Approaches in Social Policy and Local Administrations
MF Aysan
Kentleşme ve Sosyal Politikalar, 17-43, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20