Follow
H. Ozan Eruygur
H. Ozan Eruygur
Department of Economics, Ankara Haci Bayram Veli University
Verified email at hbv.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Bankacılık Sektörü, Piyasa yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi
MN Coşkun, HN Ardor, AH Çermikli, HO Eruygur, F Öztürk, G Aykaç
Türkiye Bankalar Birliği, 2012
1652012
Türkiye’de iklim değişikliğinin buğday verimi üzerine etkileri: Bir heterojen panel çalışması
H Eruygur, S Özokcu
Ekonomik Yaklaşım 27 (101), 219-255, 2016
21*2016
Generalized maximum entropy (GME) estimator: Formulation and a Monte Carlo study
HO Eruygur
Munich Personal RePEc Archive, 2005
192005
Trade Implications of Extending the Turkey-EU Customs Union Agreement to Agricultural Products
HO Eruygur, EH Cakmak
Munich Personal RePEc Archive, 2005
16*2005
Time use in rural areas: a case study in Turkey
E Erdil, O Eruygur, Z Kasnakoglu
Economic Research Centre Working Papers in Economics 6 (02), 2006
152006
Participatory fuzzy cognitive mapping analysis to evaluate the future of water in the Seyhan Basin
EH Cakmak, H Dudu, O Eruygur, M Ger, S Onurlu, O Tonguç
Journal of Water and Climate Change 4 (2), 131-145, 2013
142013
Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslararası Rekabet
ERUYGUR, H. O., ÖZÇELIK, E., ve TAYMAZ, E.
Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri, 59-89, 2007
14*2007
Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslararası Rekabet
Eruygur O., Özçelik E. ve Taymaz E.
İktisat İşletme ve Finans, 5-23, 2004
14*2004
Impacts of policy changes on Turkish agriculture: an optimization model with maximum entropy
HO Eruygur
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY - PhD Thesis, 2006
112006
Türk tarımında rekabet edebilirlik ve toplam faktör verimliliği
O Eruygur, T Kıymaz, MC Küçüker
Ekonomik Yaklaşım 27 (100), 237-279, 2016
102016
EU Integration of Turkey: Implications for Turkish Agriculture
HO Eruygur, EH Cakmak
2008 International Congress, August 26-29, 2008, Ghent, Belgium, 2008
102008
Food, Rural, Agricultural and Fisheries Policies in Turkey
EH Cakmak, HO Eruygur
Options méditerranéennes Série B, 165-206, 2008
92008
Bankacılık Sektöründe Regülasyonlar ve 2000-2018 Dönemi Türk Bankacılık Sektörü Regülasyon Endeksi
FE Meta, İ Tokatlıoğlu, O Eruygur
Journal of Banking and Financial Research 7 (2), 60-80, 2020
52020
Impacts of EU Integration on Turkish Agriculture
E Çakmak, O Eruygur
Report of the 6. FP EU-MED AGPOL Project. http://eumed-agpol. iamm. fr/html …, 2006
52006
Use of bio-physical models in agricultural economics: an application of Cropsyst
OH Eruygur
MS thesis, Middle East Technical University (METU), 2000
52000
Tarımda AB ortak dış tarifesi ve Türkiye: Üçüncü ülkelere dış ticaret etkileri
HO Eruygur
Iktisat Isletme ve Finans 23 (265), 17-33, 2008
42008
AB üyeliğinin Türk tarımına etkileri
HO Eruygur, EH Çakmak
Iktisat Isletme ve Finans 22 (259), 5-17, 2007
42007
AB-Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Türk Tarım Sektörü Dış Ticaretine Etkileri: Bir Armington Modeli
V Bektaş, HO Eruygur
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (1), 153-172, 2018
32018
Agricultural Trade Liberalization between the EU and Mediterranean Partner Countries: An Impact Analysis
O Eruygur
EY International Congress on Economics I (EYC2013), October 24-25, 2013 …, 2013
32013
Analysis of EU Membership of Turkey on Turkish Agriculture: A Sector Model Approach With Maximum Entropy
HO Eruygur, EH Cakmak
Causes and Impacts of Agricultural Structures, 263-281, 2006
3*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20