Güven Özdem
Güven Özdem
giresun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An Analysis of the Mission and Vision Statements on the Strategic Plans of Higher Education Institutions.
G Özdem
Educational Sciences: Theory and Practice. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim …, 2011
1842011
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS AND THE ORGANIZATIONAL AND PROFESSIONAL COMMITMENTS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS
G Özdem
Journal of Global Strategic Management (JGSM) 6 (2), 47-65., 2012
702012
Yükseköğretimde yeni bakış açılarıyla birlikte yeni kurulan üniversitelerden beklenen işlevler (Giresun üniversitesi örneği)
G Özdem, S Enver.
universite-toplum.org, 2008
622008
Yükseköğretim Kurumlarında ERASMUS Programının Değerlendirilmesi (Giresun Üniversitesi Örneği).
G Özdem
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 19 (1), 61-98., 2013
432013
Yükseköğretim kurumlarının stratejik planlarında yer alan vizyon ve misyon ifadelerinin analizi
G Özdem
Educational Sciences: Theory & Practice, 2011
302011
Norm kadro çalışmalarının üniversitelerde uygulanabilirliği: nitel bir araştırma
K Yılmaz, G Özdem
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2004
242004
Türkiye’de 1980 sonrası uygulanan eğitim politikalarının ilköğretim okullarında yarattığı dönüşümün değerlendirilmesi
G Özdem
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007
222007
Türkiye’de Genel Ortaöğretim Okullarinin Büyüklüğüne Göre Fiziksel Koşullarin Yeterliği
K Karakütük, B Tunç, T Bülbül, G Özdem, M Taşdan, Ö Çelikkaleli, ...
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2012
212012
Okul yöneticilerinde sanal kaytarma davranışı
G ÖZDEM, A DEMİR
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (3), 2015
182015
Eğitim fakültelerinin öğretim elemanı profli
K Karakütük
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2008
182008
The Relationship between Solution-Focused School Leadership and Organizational Cynicism, Organizational Commitment and Teachers' Job Satisfaction.
S Ozdem, G. & Sezer
International Journal of Progressive Education 15 (1), 167-183, 2019
122019
The mediating role of job satisfaction on the relationship between teachers' perceptions of supervisor support and job performances
G T.Uzun., Özdem
International Journal of Educational Administration and Policy Studies 9 (7 …, 2017
122017
Genel ortaöğretim okullarının büyüklüğü ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi
K Karakütük, B Tunç, T Bülbül, G Özdem, M Taşdan, Ö Çelikkaleli, ...
Eğitim ve Bilim 39 (171), 2014
112014
Eğitim Yönetimi Planlaması Teftişi ve Ekonomisi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğretmen ve okul yöneticilerinin programa ilişkin görüşlerinin …
G Özdem, T Bülbül, S Güngör
Journal of Qualitative Research in Education-JOQRE, 2002
112002
Bir üniversite adına diğer bir üniversitede lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlilerinin sorunları (Ankara ili örneği)
G Özdem
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002
92002
Teacher Perceptions of School-based Evaluation: A Descriptive Analysis Based on Teachers' Wives.
T Bülbül, B Tunc, G Ozdem, Y Inandi
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (4), 2119-2124, 2013
82013
The adequacy of physical conditions of public high schools in Turkey according to their sizes
K Karakütük, T Binali, T Bülbül, G Özdem, M Taşdan, Ö Çelikkaleli, ...
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 45 (2), 183-204, 2012
72012
Türkiye’de Eğitim Politikaları Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (1989-2014) An Overview of Postgraduate Thesis Within The Field of Education Policies in Turkey …
G ÖZDEM
6*2015
Türkiye’de Eğitim Politikaları Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (1989-2014)
G Özdem
Gaziantep University Journal of Social Sciences http://jss.gantep.edu.tr …, 2015
6*2015
Sınıf yönetimi teori ve pratik uygulamalar
F Sadık, B Yıldırım, B Tunç, M Okutan, TN Tok, S Taş, G Özdem, T Bülbül
Editör: Yiğit, B.). Kriter Yayınevi (1. Baskı): İstanbul, 2008
62008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20