Follow
Hasan İslatince
Hasan İslatince
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İktisadi düşünceler tarihi
FR Adaçay, H İslatince
Ekin Yayın, 2009
582009
Para arzı ve enflasyon ilişkisi: Türkiye için nedensellik analizi (1988-2016)
H İslatince
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (3), 43-56, 2017
252017
İktisadi sistemler
H İslatince
Bursa: Ekin Yayın Dağıtım 43, 2009
212009
İktisatta denge ve dengesizlik kavramlarına yönelik kuramsal tartışmalar
H İslatince
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 205-216, 2007
192007
Türk Imalat Sanayiinde Energi Verimliliği ve Yoğunluğunun Analizi
H Islatince, C Haydaroğlu
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009
132009
Klasik okul
H İslatince
İktisadi Düşünceler Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2017
92017
İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş
B Erdem, RF Adaçay, H İslatince, A Tiryaki, Ö Demir, M Acar
B. Erdem ve H. İslatince, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2-30, 2012
82012
The Relationship among Economic Growth, Current Account Deficit, Exchange Rates and Individual Loans in Turkey: The ARDL Approach
H İslatince
Journal of Current Researches on Business and Economics 7 (2), 337-348, 2017
32017
GÜNEY KORE'DE UYGULANAN SANAYİLEŞME STRATEJİSİNİN ANALİZİ
H İslatince
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (1 …, 1998
31998
The Critique of Neoliberalism in the Context of Veblen and Polanyi”
H İslatince, AB Sermen
Journal of Current Researches on Social Sciences 8 (3), 107-128, 2018
22018
DOĞAL İŞSİZLİK ORANI KAVRAMINA YÖNELİK TARTIŞMALAR VE POLİTİKA ÖNERİLERİ
H İslatince
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 …, 2002
22002
Examination of the relationship between non-performing loans and macro-economic variables in banking sector: The case of Turkey (2003-2020)
H Islatince, AM Firat
International Journal of Academic Research in Economics and Management and …, 2022
12022
Türkiye’de Ekonomik Büyüme İle Bireysel Krediler Cari Açık ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkilerin ARDL Yöntemiyle Analizi
H İSLATİNCE
Journal of Current Researches on Business and Economics 7 (2), 337-348, 2017
12017
P-Star Approach to Modelling and Forecasting Inflation: Some Empirical Evidence from Turkey
H Islatince, I Siklar
Journal of Business & Economic Policy 2 (3), 102-110, 2015
12015
DEĞER TEORİSİNİN TARİHSEL ANALİZİ
H İslatince
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1 …, 2001
12001
DÜNYA TİCARETİNDE GÖRÜLEN YENİ GELİŞMELER VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN İKTİSADİ PERFORMANSLARI
H İslatince
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (1 …, 1998
11998
Monetarist Yaklaşım çErçevesinde Parasal Genişleme ve Enflasyon: Türkiye Için Bir Uygulama (1970-1990)
H İslatince
PQDT-Global, 1992
11992
Marxist Crisis Theories
H ISLATİNCE
2023
KÜLTÜREL MİRAS ÖGELERİNİN GENÇ KUŞAKLARA AKTARILMASINDA TİYATRAL DANSIN ROLÜ:" BİZİM YUNUS" ÖRNEĞİ.
H İSLATİNCE, E SOLMAZ, M FERATAN
Türük: International Language Literature & Folklore Researches Journal …, 2023
2023
Forecasting Financial Crises in Turkey with Leading Indicators (1992: Q1-2023: Q1)
H İslatince, ALİ Benli
International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal 9 (75), 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20