Takip et
Aslı Yıkılmaz
Aslı Yıkılmaz
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Finansal Başarısızlık ve Sermaye Yapısı Kararları: BIST 100 Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Uygulama.
TT Turaboglu, AY Erkol, EE Topaloglu
Business & Economics Research Journal 8 (2), 2017
292017
Fulmer modeline dayalı finansal başarısızlık ile finansal performans ilişkisi: imalat sanayi üzerine bir uygulama
İ Ege, EE Topaloğlu, A YIKILMAZ ERKOL
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 119-132, 2017
272017
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YATIRIMLARININ PAY SENEDİ GETİRİLERİ VE PAY SENEDİ FİYAT VOLATİLİTESİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL TEKNOLOJİ BİLİŞİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
EE Topaloğlu, AY Erkol, Ö Karakozak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 7 (1), 1-13, 2017
82017
Financial distress and capital structure decision: An Aplication on BIST 100 Firms
TT Turaboğlu, AY Erkol, EE Topaloğlu
Business and Economics Research Journal 8 (2), 247-258, 2017
72017
Capital Structure Adjustment Speed: Evidence from Borsa Istanbul Sub-Sectors
T Korkmaz, A Erkol Yıkılmaz
Handbook of Research on Emerging Theories, Models, and Applications of …, 2021
32021
BIST 30 VADELİ İŞLEM GETİRİSİ VE YATIRIMCI RİSK İŞTAHI: GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ
A YIKILMAZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 …, 2022
22022
YÖNETİM KURULU YAPISI VE İHTİYATLILIK: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AY Erkol
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 15-34, 2020
22020
The Impact of Financial Structure on Export Perfor-mance: The Case of Manufacturing Sectors in Turkey
AY ERKOL, N COŞKUN
Alanya Akademik Bakış 4 (3), 963-974, 2020
22020
Capital structure decision in multinational corporations: a study on companies trading on Borsa Istanbul
AG YILGÖR, İMC ÖZ, AY ERKOL
International journal of business quantitative economics and applied …, 2015
22015
Finansal Esneklik Değeri ve Sermaye Yapısı Kararları:Borsa İstanbul İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
A Erkol Yıkılmaz, T Korkmaz
Eskişehir Osmangazi üniversitesi İİBF Dergisi 14 (3), 831-854, 2020
1*2020
Finansal Esneklik Değeri ve Sermaye Yapısı Kararları
A YIKILMAZ ERKOL, T KORKMAZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (3 …, 2019
12019
Conservatism Scores of Banking and Manufacturing Sectors: A Comparative Analysis.
G ÇOPUR VARDAR, A YIKILMAZ ERKOL
Journal of Accounting & Finance/Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2019
12019
TEMSİL MALİYETLERİ VE YÖNETİM KURULU YAPISI: BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
AY Erkol, T Korkmaz
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 15 (3), 797-813, 2019
12019
COVID 19'UN BORSA İSTANBUL SÜRÜ DAVRANIŞINA ETKİSİNİN VIX ENDEKSİ KAPSAMINDA ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ.
A YIKILMAZ
Bingol University Journal of Economics & Administrative Science 7, 2023
2023
Covid 19’un Borsa İstanbul Sürü Davranışına Etkisinin VIX Endeksi Kapsamında ARDL Sınır Testi Yaklaşımıyla İncelenmesi
A Yıkılmaz
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (Prof. Dr …, 2023
2023
Capital structure adjustment speed and ownership structure: A research on BIST 100 index food sector firms
A Yıkılmaz
OPUS Journal of Society Research 20 (51), 67-75, 2023
2023
YATIRIM KARARLARI, KARLILIK VE KOŞULSUZ İHTİYATLILIK: BİST 100 İMALAT SANAYİ FİRMALARI VE TİCARİ BANKALAR ÜZERİNE PANEL REGRESYON ANALİZİ
A YIKILMAZ
Turkish Business Journal 3 (6), 140-153, 2022
2022
ÇEVRESEL, SOSYAL VE KURUMSAL YÖNETİŞİM (ESG) SKORLARI VE KAR PAYI KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
A YIKILMAZ
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (4), 872-881, 2022
2022
YÖNETİM KURULU YAPISI VE İHTİYATLILIK: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
A YIKILMAZ ERKOL
International Journal of Economic & Administrative Studies, 2020
2020
The impact of financial structure on export perfor-mance: The case of manufacturing sectors in Turkey
A Yıkılmaz Erkol, N Coşkun
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20