Ali Rıza Küpcü
Title
Cited by
Cited by
Year
Etkinlik temelli öğretim yaklaşımının ortaokul öğrencilerinin orantısal problemleri çözme başarısına etkisi
AR KÜPCÜ
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (3), 175-206, 2012
29*2012
Etkinlik Temelli Öğretim Yaklaışımının Orantısal Akıl Yürütmeye Dayalı Problem Çözme Başarısına Etkisi
AR Küpcü
PQDT-Global, 2008
212008
Young adolescent education in Turkey
S Özel, EZ Yetkiner, RM Capraro, AR Küpçü
An international look at educating young adolescents, 1-23, 2009
82009
İlköğretim öğrencilerinin bilişsel stil, cinsiyet ve orantısal düşünme seviyelerine göre orantı ilişkili problem çözme başarıları
AR KÜPCÜ, AŞ ÖZDEMİR
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (2), 451-472, 2012
62012
Matematik Öğretiminin Bireyselleştirilmesinde Etkileşim Biriminin Kullanımının Başarıya ve Tutuma Etkisi
AŞ Özdemir, AR Küpcü
İlköğretim Online 9 (1), 66-78, 2010
4*2010
Etkileşim Ünitesi ile Sunulan Bireyselleştirilmiş Matematik Öğretim Materyalinin Başarıya Etkisi
AR Küpcü
PQDT-Global, 2003
32003
Prospective mathematics teachers’ ways of reasoning on differentiability and corner points in a real-life context
M Kertil, AR Küpcü
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 52 …, 2021
2021
MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES NOTICE HOW?
HN Erbay, AR Küpcü
European Journal of Education Studies 8 (4), 2021
2021
MATEMATĠK ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBOB VE EKOK KAVRAMLARI HAKKINDAKĠ PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠLERĠ THE PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS REGARDING THE …
A Pusmaz, AR Küpcü
ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ: ORANTI KAVRAMI PRESERVICE TEACHERS‟ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE OF MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS: CONCEPT OF …
AR KÜPCÜ, A PUSMAZ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10