Follow
Fatih Baş
Fatih Baş
Unknown affiliation
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği
A Işık, A Çiltaş, F Baş
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 53-62, 2010
1982010
Türkiye’de eğitim alanında üstbiliş odaklı yapılan makalelere yönelik bir içerik analizi
F Baş, MÖ Sağırlı
Eğitim ve Bilim 42 (192), 2017
59*2017
Ortaokul matematik öğretmen adaylarının üst biliş farkındalıkları, problem çözmeye yönelik inançları
F Baş, M Özturan-Sağırlı, M Bekdemir
Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (2), 464-482, 2016
34*2016
Öğretmen adayların matematiğin doğasına ilişkin düşünceleri
M Bekdemir, VA Sanalan, M Okur, O Kanbolat, F Baş, MÖ Sağırlı
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 155-168, 2013
332013
İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin örüntüler konusundaki matematiksel dil becerileri
Z Çakmak, M Bekdemir, F Baş
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1), 204-223, 2014
30*2014
Ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik kaygı, üstbilişsel farkındalık düzeyleri ve ilgili değişkenlerin matematik başarılarındaki etkisi
M Mert, F Baş
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 10 (3), 732-756, 2019
21*2019
Matematik öğretmenlerinin eğitim araştırmalarını takip etme durumları ve araştırmalara yönelik tutumları: Türkiye örneği
F Baş
Eğitim ve Bilim 42 (189), 2017
20*2017
Gerçek yaşam içerikli öğretim uygulamalarının ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiği günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerine etkisi
M ÖZTURAN SAĞIRLI, F BAŞ, Z Çakmak Gürel, M OKUR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 164-193, 2016
202016
İlköğretim matematik eğitimi programı öğretim elemanlarının yapılandırmacı öğretime bakış açıları
A IŞIK, A BUDAK, F BAŞ, F ÖZTÜRK
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (1), 2015
202015
A Conceptual and Procedural Research on the Hierarchical Structure of Mathematics Emerging in the Minds of University Students: An Example of Limit-Continuity-Integral-Derivative
A Dane, ÖF Çetin, M Özturan Sağırlı, F Baş
International Journal of Higher Education 5 (2), 82-91, 2016
192016
Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, matematiğe yönelik kaygı ve tutum düzeylerinin matematik başarısını yordama durumu
R Kandal, F Baş
International Journal of Educational Studies in Mathematics 8 (1), 27-43, 2021
18*2021
Pre-Service Secondary Mathematics Teachers' Metacognitive Awareness and Metacognitive Behaviours in Problem Solving Processes.
F Bas
Universal Journal of Educational Research 4 (4), 779-801, 2016
182016
Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik başarıları, bölümleri, sınıf düzeyleri ve üstbilişsel farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkiler
MÖ Sağırlı, F Baş, M Bekdemir
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (29), 1-22, 2020
152020
Türkiye’de eğitim dergilerinde yayınlanan problem temalı makalelere yönelik bir içerik analizi
MÖ Sağırlı, F Baş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (3), 1105-1135, 2020
122020
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematığın doğasına ilışkın düşüncelerı: Bır yapısal eşıtlık modelı incelemesı1
F Baş, A IŞIK, Z ÇAKMAK GÜREL, M Okur, M Bekdemir
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (1), 123-140, 2015
10*2015
CEBİRSEL İFADE, GEOMETRİK ŞEKİL VE GEOMETRİK YER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: DOĞRU PARÇASI VE IŞIN ÖRNEĞİ
F Baş, A Dane, ÖF Çetin, MÖ Sağırlı
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 44-61, 2015
92015
Matematik öğretmenlerinin sınavlarda kullandıkları soruların kavramsal ve işlemsel bilgi boyutunda analizi
M Bekdemir, F Baş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (1), 95-113, 2017
82017
The Examination of the Attitudes of Students Enrolled from the 3rd to 8th Year towards Mathematics
O Kanbolat, M Bekdemir, F Baş
International Journal of Educational Researchers 1 (3), 103-121, 2011
6*2011
The descriptive content analysis of theses with the topic of metacognition published in Turkey on mathematics education
R Kandal, F Baş
Journal of Education and Future, 83-97, 2022
52022
Matematik öğretmenlerin, öğrencilerinin matematik bilgi ve becerilerini ölçerlerken kavram ve işlem bilgileri kullanma düzeyleri
M Bekdemir, F Baş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (1), 95-113, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20